موسسه تحقیقاتی رویال نهال | ارقام نهال تمشک

خرید نهال تمشک, قیمت نهال تمشک, فروش نهال تمشک, نهالستان تمشک, نهال تمشک, نهال فروشی تمشک

انواع نهال تمشک این گیاه از تیره گلسرخیان ، جنس رابوس (Rubus) بوده و سه گونه مهم آن شامل تمشک قرمز (R. idaeus L.) ، تمشک سیاه (R. occidentalis) و توت سیاه (R. ursinus) می باشد . در نیم کره شمالی 400 گونه تمشک وجود دارد . بوته های این گیاه دارای شاخه های بالا رونده و خاردار بوده و به سهولت به تکیه گاه مجاور خود قلاب می شوند. پایین برگ ها کرک دار بوده ، 7-3 برگچه بزرگ بیضی شکل و نوک تیز با اطراف مضرس و به طور متناوب روی شاخه قرار می گیرند. رگبرگ های ارقام قرمز حاوی خار و و ارقام سیاه بدون خار می باشد . گل های تمشک حاوی 5 کاسبرگ، 5 گلبرگ سفید تا صورتی ، پرچم زیاد و مادگی دارای برچه های متعدد وده روی یک نهنج محدب قرار می گیرند. گل آذین خوشه ای و یا گل های منفرد آن در خرداد تا تیر ماه ظاهر می شوند. میوه تمشک از نوع مجتمع بوده و هر برچه بعد از گرده افشانی و لقاح میوه های کوچک بنام شفتک حاصل می کنند.
برخی از گونه های تمشک ، خزان پذیر و برخی دیگر دایم سبز هستند. به نظر می رشد که توت سیاه و یا توت کوهی نیز متعلق به جنس تمشک باشد. تمشک در جنگل ها و بیشه ها به طور طبیعی رشد می کند. پراکنش طبیعی آن ، مناطق امریکای شمالی و اروپا می باشد. در ایران مناطق گرگان ، مازندران ، ارتفاعات استان گلستان ، آذربایجان ، خراسان و لرستان ناحیه های رشد این گیاه می باشد . تمشک به دلیل نیاز سرمایی طولانی و فصل کوتاه بودن برای رسیدن میوه در مناطق میوه خیز شمال کشت می شود. مقاومت تمشک قرمز به سرما به اندازه سیب و گلابی اما میزان مقاومت تمشک سیاه تا حدودی کمتر می باشد. تابستان گرم مناطق جنوبی برای رشد این گیاه مناسب نمی باشد .
تمشک در انواع خاک ها که رطوبت کافی داشته باشند، رشد می کند اما خاک های لومی شنی را ترجیح می دهد. خاک تحتانی نیز اهمیت دارد و عدم وجود لایه سفت خاک (hard pan) و زهکشی مناسب از موارد ضروری می باشدو تمشک سیاه و ارغوانی را می توان توسط خوابانیدن انتهایی ازدیاد داد. این عمل دراوایل پاییز انجام می گیرد. در ضمن از ارقام فوق الذکر می توان قلمه خشبی تهیه کرد. تمشک قرمز را می توان توسط پاجوش های ریشه و در ضمن قلمه های ریشه تکثیر نمود. در رقم تمشک قرمز، تهیه قلمه معمول نبوده و اکثراً از پاجوش استفاده می شود. تمشک های بدون خار حالت شیمر یافته از نوع فراپوش (periclinal) تمشک های خادار می باشند که در قسمت اپیدرم این نوع ارقام تغییر حاصل می شود و اگر از تمشک های بدون خار، قلمه ریشه تهیه شود و یا بذر آنها کشت شود، گیاهان به وجود آمده دوباره خاردار خواهند شد. زیرا پدیده شیمر (chimera) یا بافت ناهمسانی در داخل بافت و یا بذر اتفاق نمی افتد. روش کشت نهال های تمشک به صورت کپه ای، برچین و یا داربستی می باشد. در روش کپه ای، اطراف گیاه توسط خاک پوشش داده شده و کپه درست می کنند. در این روش چهار طرف کپه خالی گذاشته می شود و وسط ردیف های کشت را می توان شخم زد. در سیستم داربستی، یک یا دو ردیف سیم در طول ردیف ها کشیده می شود. ارتفاع سیم اول از زمین 50 سانتی متر و ارتفاع سیم دوم 150-100 سانتی متر در نظر گرفته می شود و نوک شاخه های هر بوته به سیم ها بسته می شود. سیستم پرچین برای ارقام قرمز تمشک پاجوش زیاد تولید می کنند مناسب است. تامین رطوبت کافی برای پرورش تمشک اهمیت زیادی دارد و برای حفظ رطوبت خاک از مالچ کلش استفاده می شود.
اکثر ارقام تمشک در جانب شاخه های یک ساله محصول می دهند. شاخه های جدید همه ساله از نزدیک طوقه و از ریشه ها حاصل می شوند. شاخه های تشکیل شده در سال دوم بارور می گردند. برای رشد بهتر بوته ها و افزایش محصول، هرس منظم سالانه در بوته های تمشک انجام می گیرد. برای این منظور 6-5 شاخه جوان را نگهداری نموده، بقیه شاخه ها را هرس می کنند.
نوک شاخه های باقی مانده در تمشک قرمز هرس نمی شود، زیرا اکثر جوانه های بارور در قسمت بالای شاخه تشکیل می شود اما در ارقام سیاه به علت بارور بودن جوانه های پایین شاخه، می توان نوک شاخه های باقی مانده را هرس نمود. ارقام قرمز تمشک پاجوش بیشتر حاصل می کنند و چنانکه ذکر گردید روش هدایت و تربیت بوته به صورت پرچین مناسب می باشد. میوه های تمشک معمولاً در تیر تا مرداد ماه می رسند و قابل برداشت می باشند. شاخص برداشت برای میوه تمشک، آسان جدا شدن میوه از شاخه، تشکیل رنگ خاص رقم مورد نظر و خرد نشدن میوه است. عمر اقتصادی بوته های تمشک در حدود 30-25 سال می باشد.


نهال تمشک تئودر ریمر

 نسبتاً در مقابل سرمای شدید زمستانی مقاوم است. فوق العاده پر محصول و حتی پرو محصولترین واریته تمشکهاست. به همین دلیل، هم برای ایجاد باغهای تمشک توصیه می شود. دارای قدرت رشد بسیار قوی است. به طوری که در ازای شاخه های رونده آن به 4 تا 8 متر هم می رسد.
در امریکا به نام هیمالیا مشهور است. دارای خارهای بسیار تیز است. این واریته، دیررس بوده و میوه‌های مرکبشان، درشت و تقریباٌ کروی با رنگی سیاه تیزه براق به تعداد خیلی زیاد، اغلب حتی بیش از یک صد میوه در خوشه، از شاخه های فرعی آویزان می شوند. میوه هایی که در قسمت بالای بوته آویزانند، زودتر می رسند و بعداً به ترتیب هر چه به سمت پایینتر می آییم دیرتر می رسند به طوری که دوران میوه چینی 7 تا 9 هفته می تواند طول بکشد.
واریته های دیگر هم وجود دارند که مهمترین آنها تمشک بدون خار است. چیدن میوه‌ها در این واریته، خیلی آسان بوده ولی به تجربه شخصی میوه های آن از مزه ممتازی برخوردار نیستند و باز با اتکا، به تجارب شخصی می خواهم بگویم که مثل اینکه رابطه مستقیمی بین تعداد خارها در واحد طول شاخه های تمشک و مزه میوه های آن وجود دارد به طول هرچه تعداد خارها در واحد طول زیادتر باشند، مزه میوه‌ها نیز خوشمزه‌تر است.

جهت خرید نهال تمشک تئودر ریمر  و اطلاع از قیمت نهال تمشک تئودر ریمر   با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال تمشک ویلسون  

زودرسترین واریته تمشک است. میوه هایش حتی در نیمه دوم خرداد ماه می رسند. بزرگی آن متوسط و سیاه رنگ هستند و با شکل بیضی دراز پرآب و شیرین و معطر است بوته آن رشدی متوسط دارد. در مقابل سرمای زمستانی بسیار مقاوم بود و بسیار پر محصول است.

جهت خرید نهال تمشک ویلسون و اطلاع از قیمت نهال تمشک ویلسون با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال تمشک ماموت

 اصل آن از آمریکای شمالی است میوه هایش حدود 15 روز بعد از ویلسن می رسند. برگهایش خیلی بزرگ بوده و بوته پرمحصول است. میوه هایش از ویلسن کمی بزرگترند. معطر هم هستند. بهتر از سایر واریته ها در زمینهای شنی محصول می دهند. مقاومت آنها در مقابل سرمای شدید زمستانی نسبتاً کمتر است.
علاوه بر تمشک آبی رنگ که در ایران بویژه در شمال فراوان است، در کشورهای اروپای غربی و شمالی تمشکهای دیگری به رنگهای قرمز و زرد وجود دارند. از این هم گذشته، تمشکهای آبی رنگی وجود دارند که اصلاً خار ندارند ولی اینها مزه جالبی هم ندارند به همین دلیل، از آن استقبال چندانی نشده است..

جهت خرید نهال تمشک ماموت و اطلاع از قیمت نهال تمشک ماموت با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


تمشک-ارقام تمشک -ارقام تجاری تمشک -فروش نهال تمشک -خرید نهال تمشک -انواع نهال تمشک -بهترین تمشک -فروش بذر تمشک -خرید بذر تمشک -بهترین نوع نهال تمشک -قیمت نهال تمشک -پرورش تمشک -تکثیر درخت تمشک -نهال تمشک پاکوتاه-انواع تمشک پا کوتاه-خرید نهال تمشک پاکوتاه-فروش نهال تمشک پاکوتاه-ارقام تمشک پاکوتاه-اسم انواع تمشک -انواع تمشک -لیست قیمت انواع نهال تمشک -فروش نهال اصلاح شده تمشک -خرید نهال اصلاح شده تمشک -فروش نهال تمشک در تهران-فروش نهال تمشک در کرج-فروش نهال اصلاح شده تمشک در تهران-فروش نهال اصلاح شده تمشک در کرج-ارقام نهال تمشک -فروش نهال تمشک از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت تمشک -بهترین نوع تمشک -درخت ت تمشک -فروش نهال سایز بزرگ تمشک -فروش نهال بن دار تمشک -فروش درخت تمشک -خرید نهال سایز بزرگ تمشک -خرید نهال بن دار تمشک -خرید درخت تمشک -نهالستان تمشک -مرکز فروش نهال تمشک -پرورش نهال تمشک -فاصله کاشت درخت تمشک -زمان هرس درخت تمشک -پرورش درخت تمشک در گلدان-نیاز آبی درخت تمشک -نگهداری درخت تمشک در گلدان-نیاز آبی درخت تمشک -قلمه زدن درخت تمشک -انواع تمشک در ایران-نحوه نگهداری درخت تمشک -کاشت بذر تمشک -درخت تمشک زینتی--قیمت تمشک -قیمت نهال تمشک - تمشک و لاغری-نهال تمشک شناسنامه دار-تکثیر درخت تمشک -فصل برداشت تمشک -نحوه کاشت درخت تمشک -روش کاشت درخت تمشک -درخت تمشک -آموزش پیوند زدن درخت تمشک - هرس درخت تمشک -سمپاشی درخت تمشک -بیماریهای درخت تمشک -نگهداری درخت تمشک -تقویت درخت تمشک -عمر درخت تمشک -باغ تمشک -کاشت تمشک در خانه-زمان کاشت نهال تمشک -احداث باغ تمشک -قیمت تمشک -نهال تمشک -خرید نهال تمشک -ارقام نهال تمشک -شکوفه درخت تمشک -علت ریزش میوه تمشک -فاصله کاشت درخت تمشک -عکس درخت تمشک -میزان باردهی درخت تمشک -ارتفاع درخت تمشک -میزان باردهی درخت تمشک -بهترین زمان کاشت نهال تمشک -میزان باردهی درخت تمشک -آبیاری درخت تمشک -نام انواع تمشک -بهترین نهال تمشک -قیمت نهال تمشک پیوندی-مشخصات تمشک پیوندی-قیمت نهال تمشک -فروش نهال تمشک -درخت تمشک دیرگل-کاشت دانه تمشک -کاشت درخت تمشک -میزان باردهی درخت تمشک -انواع درخت تمشک -قیمت نهال تمشک اصلاح شده- تمشک میوه کدام فصل است-قیمت تمشک کنسروی-انواع نهال تمشک در ایران-قیمت نهال تمشک -نهال تمشک دیم-فروش نهال تمشک دیم-خرید نهال تمشک دیم-انواع نهال تمشک دیم-فروش نهال تمشک -باغ تمشک -قیمت نهال تمشک -قیمت نهال تمشک -روش تکثیر درخت تمشک -انواع درخت تمشک -آفات درخت تمشک -درخت تمشک کوهی-نام میوه درخت تمشک -درخت تمشک در جدول-میوه درخت تمشک در جدول-خرید بوته تمشک -بهترین بذر تمشک -بذر تمشک گلخانه ای-بذر تمشک آناناسی-فروش بذر تمشک -بهترین نوع بوته تمشک -بهترین نژاد تمشک -خرید اینترنتی بذر ر- تمشک چها فصل-سود گلخانه تمشک -کشت تمشک به روش هیدروپونیک-کاشت تمشک در باغچه-پرورش تمشک سیاه-فروش بوته تمشک-درختچه تمشک-قیمت تمشک-قلمه زدن تمشک-پرورش تمشک در خانه-پرورش تمشک در گلخانه-نهال تمشک بی خار-نهال تمشک بدون خار-نهال تمشک بدون تیغ-نهال تمشک اصلاح شده-نهال تمشک فرنگی-نهال تمشک قرمز

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام