موسسه تحقیقاتی رویال نهال | ارقام نهال گوجه

خرید نهال گوجه, قیمت نهال گوجه, فروش نهال گوجه, نهالستان گوجه, نهال گوجه, نهال فروشی گوجه

ارقام نهال گوجه سبز از خانواده ی Rosaceae و از جنس Prunus هستند و تشابه زیادی با هم دارند. دو گونه از میوه های هسته دارند که میوه آبدار و لذیذی دارند.
تفاوت بین گوجه با آلو، گذشته از شکل ظاهری، رنگ میوه، برگ و قامت درخت، اختلاف میان طعم و مزه ی آنهاست؛ به این معنی که گوجه ها را حتی به صورت سبز کال و نارس در ایران مصرف می کنند. حال آنکه آلوها تا مرحله ی نهایی و بلوغ، گس و غیر قابل مصرف هستند.
مناطق انتشار و نیازهای اقلیمی زمین های عمیق با زهکشی کامل را بیشتر می پسندند. البته آلوها در میان درختان میوه ی هسته دارها بیشتر از همه خاک های سنگین را تحمل می کنند. تکثیر گوجه و آلوها از طریق کشت بذر و سپس پیوند T (T budding) یا قاشی (Chip budding) است. می توان از روش های قلمه زدن، خوابانیدن شاخه و پاجوش نیز برای تکثیر گوجه و آلو استفاده کرد.


نهال گوجه سبز شهریار

نام نهال:گوجه سبز شهریار
مشخصات گوجه اذرشهر:شکل میوه قلبی،صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی،شیرین،رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کامل زرد و هسته به گوشت می چسبد.

جهت خرید نهال گوجه سبز شهریار و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز شهریار با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز ملایر

نام نهال:گوجه سبز ملایر
زمان رسیدن:اواخر خرداد
مشخصات گوجه ملایر:میوه آن به رنگ سبز روشن،حجم متوسط،

جهت خرید نهال گوجه سبز ملایر و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز ملایر با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز سررودی

میوه ی آبدار و لذیذ دارند،تفاوت آلو با گوجه گذشته از شکل ظاهری،رنگ میوه،برگ و قامت درخت اختلاف میان طعم و مزه انهاست یعنی گوجه ها به صورت سبز و کال و نارس مصرف می شوند حال انکه الوها تا مرحله نهایی و بلوغ،گس و غیرقابل استفاده هستند،مناسب برای زمینهای زهکشی
خرید نهال گوجه سردرودی
نام نهال: گوجه سردرودی
منشا :چین
عمر اقتصادی:50سال
رمان برداشت:اوایل خرداد
پایه:الو وحشی
تحمل خشکی:نیمه متحمل

جهت خرید نهال گوجه سبز سر رودی و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز سر رودی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز برغان

میوه ی آبدار و لذیذ دارند،تفاوت آلو با گوجه گذشته از شکل ظاهری،رنگ میوه،برگ و قامت درخت اختلاف میان طعم و مزه انهاست یعنی گوجه ها به صورت سبز و کال و نارس مصرف می شوند حال انکه الوها تا مرحله نهایی و بلوغ،گس و غیرقابل استفاده هستند،مناسب برای زمینهای زهکشی
مشخصات گوجه سبز برغان: متوسط ارتفاع درخت 5/5متر،میوه قلبی شکل و صاف رنگ آن قرمز جگری با خال های زرد است،طعم میوه شیرین و سفت و آبدار،رنگ گوشت میوه زرد و هسته به گوشت می چسبد.

جهت خرید نهال گوجه سبز برغان و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز برغان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز آذرشهر

 انواع نهال گوجه سبز مبدا این رقم آذربایجان شرقی است و حالت شاخه ها به صورت مایل و زاویه ای به نسبت بسته دارد. شکل میوه قلبی، صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی است. طعم میوه ملس و در زمان رسیدن به طور کامل شیرین است. نسج میوه نرم و آبدار و رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کاملاً زرد و هسته به گوشت چسبیده است.

جهت خرید نهال گوجه سبز آذر شهر و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز آذر شهر با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سرخ اراک

بهترین نهال گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 5/5 متر دارد . میوه ها را در هفته اول تیر می‌رسند متوسط عملکرد درخت ۹۰ کیلوگرم و متوسط وزن میوه ۲۴ گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن زرشکی است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت زرشکی است میوه نرم و آبدار است .

جهت خرید نهال گوجه سرخ اراک و اطلاع از قیمت نهال گوجه سرخ اراک با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز سلطانی

قیمت نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع ۶ متر رسیدن میوه در هفته آخر تیر ماه متوسط عملکرد درخت ۶۰ کیلوگرم است و وزن میوه ۴۰ کیلوگرم می باشد .
میوه قلبی شکل صاف و رنگ میوه گلی با زمینه زرد رنگ طعم میوه شیرین کمی ملس و رنگ گوشت آن زرد است. هسته به گوشت چسبیده است .

جهت خرید نهال گوجه سبز سلطانی و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز سلطانی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز مراغه

فروش نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/4 متر. میوه ها در هفته دوم تیر ماه می رسند. عملکرد درخت 75 کیلو گرم با وزن 5/17 گرم، شکل میوه گرد با رنگ قرمز مایل به جگری . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

جهت خرید نهال گوجه سبز مراغه و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز مراغه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز سعدی

خرید نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های نسبتاً عمومی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد طول دوره گلدهی ۱۵ روز و متوسط عملکرد آم 60 کیلوگرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافته آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.

جهت خرید نهال گوجه سبز سعدی و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز سعدی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز اسراییلی

هرس درخت گوجه سبز مبدا آن سرزمین اشغالی استروشن جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع 6 متر زمان رسیدن میوه ها نیمه دوم خرداد است متوسط عملکرد درخت 115 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 42 گرم است شکل میوه قلبی دارای شیار طولی است و میوه نرم و آبدار با رنگ گوشت سبز هسته به گوشت چسبیده است

جهت خرید نهال گوجه سبز اسراییلی و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز اسراییلی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه سبز ترکیه ای

کوددهی و تغذیه درخت گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/0 متر. میوه ها در هفته دوم اردیبهشت می رسند. عملکرد درخت 130 کیلو گرم با وزن 7/08 گرم، شکل میوه گرد با رنگ سبز تیره . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

جهت خرید نهال گوجه سبز ترکیه ای و اطلاع از قیمت نهال گوجه سبز ترکیه ای با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال گوجه قرمز کرج

آفات و بیماری های گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 4/5 متر دارد . میوه ها را در هفته دوم خرداد می‌رسند متوسط عملکرد درخت 120 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 33 گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن قرمز است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت قرمز است میوه نرم و آبدار است .

جهت خرید نهال گوجه قرمز کرج و اطلاع از قیمت نهال گوجه قرمز کرج با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.

بذر گوجه سبز-گوجه سبز-نهال گوجه سبز-نهال1ساله یکساله گوجه سبز-نهال 2ساله دوساله گوجه سبز-نهال 3ساله سه ساله گوجه سبز -روش کاشت نهال گوجه سبز-خواص گوجه سبز-خواص هسته گوجه سبز-ارقام گوجه سبز-ارقام تجاری گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز-خرید نهال گوجه سبز-انواع نهال گوجه سبز-بهترین رقم گوجه سبز-فروش بذر گوجه سبز -خرید بذر گوجه سبز-بهترین نوع نهال گوجه سبز-قیمت نهال گوجه سبز-پرورش گوجه سبز-تکثیر درخت گوجه سبز -نهال گوجه سبز پاکوتاه-انواع گوجه سبز پا کوتاه-خرید نهال گوجه سبز پاکوتاه-فروش نهال گوجه سبز پاکوتاه-ارقام گوجه سبز پاکوتاه-اسم انواع گوجه سبز-انواع گوجه سبز-لیست قیمت انواع نهال گوجه سبز-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز-خرید نهال اصلاح شده گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز در تهران-فروش نهال گوجه سبز در کرج-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز در تهران-فروش نهال اصلاح شده گوجه سبز در کرج-ارقام نهال گوجه سبز-فروش نهال گوجه سبز از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت گوجه سبز-بهترین نوع گوجه سبز-درخت گوجه سبز-فروش نهال سایز بزرگ گوجه سبز-فروش نهال بن دار گوجه سبز-فروش درخت گوجه سبز-خرید نهال سایز بزرگ گوجه سبز-خرید نهال بن دار گوجه سبز-خرید درخت گوجه سبز-نهالستان گوجه سبز-مرکز فروش نهال گوجه سبز-پرورش نهال گوجه سبز-فاصله کاشت درخت گوجه سبز-زمان هرس درخت گوجه سبز -پرورش درخت گوجه سبز در گلدان-نیاز آبی درخت گوجه سبز-نگهداری درخت گوجه سبز در گلدان-نیاز آبی درخت گوجه سبز-قلمه زدن درخت گوجه سبز-انواع گوجه سبز در ایران-نحوه نگهداری درخت گوجه سبز-کاشت هسته گوجه سبز-درخت گوجه سبز زینتی--قیمت گوجه سبز-قیمت نهال گوجه سبز-گوجه سبز و لاغری-نهال گوجه سبز شناسنامه دار-تکثیر درخت گوجه سبز-فصل برداشت گوجه سبز-نحوه کاشت درخت گوجه سبز-روش کاشت درخت گوجه سبز-درخت گوجه سبز-درخت گوجه سبز-آموزش پیوند زدن درخت گوجه سبز- هرس درخت گوجه سبز-سمپاشی درخت گوجه سبز-بیماریهای درخت گوجه سبز-نگهداری درخت گوجه سبز-تقویت درخت گوجه سبز-عمر درخت گوجه سبز-باغ گوجه سبز-کاشت گوجه سبز در خانه-زمان کاشت نهال گوجه سبز-احداث باغ گوجه سبز-قیمت گوجه سبز-نهال گوجه سبز-خرید نهال گوجه سبز-ارقام نهال گوجه سبز-شکوفه درخت گوجه سبز-علت ریزش میوه گوجه سبز-فاصله کاشت درخت گوجه سبز-عکس درخت گوجه سبز-میزان باردهی درخت گوجه سبز-ارتفاع درخت گوجه سبز

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام