موسسه تحقیقاتی رویال نهال | احداث باغ میوه

قیمت نهال,خرید نهال,فروش نهال,نهالستان,نهال فروشی,نهالفروشی

آموزش احداث باغ گردو

-1 مكان يابي:
ایران در عرض جغرافیایی 40 – 25 درجه شمالی واقع شده است . اصولاً مناطق گردو کاری در دنیا در عرض 55-30 درجه شمالی واقع گردیده اند. بعبارتی بغیر از استانهای جنوبی کشور(حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) سایر مناطق کشور در صورت فراهم گردیدن ساير فاکتورهای آب و هوائی می توانند به کشت گردو اختصاص یابند.
توصیه بر حسب ارتفاع جهت بهبود عملکرد :
از ارتفاع 0 تا 1200 متر از سطح دریا (گردوی محلی ویژه - گردوی چندلر - گردوی فرانکوت - پدرو - هارتلی - گردوی اسراییلی )
ارتفاع 1200 متر تا 2000 متر فقط گردوی فرنور و وارتیه ویژه
2- 1 اقليم
گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. نیاز سرمايي گردو حدود1500 -300 ساعت دمای صفر تا 7 درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد.
درجه حرارت لازم برای رشد و تکامل 12-9 درجه سانتیگراد و حداکثر 37 درجه سانتیگراد و اپتیمم 20-15 درجه سانتیگراد می باشد. دمای مناسب برای محصول دهی مناسب بطور میانگین 22-18 درجه سانتیگراد و حداکثر 35 درجه سانتیگراد می باشد.
درجه حرارت لازم برای آغاز فعالیت درخت و بیدار شدن از خواب زمستانی 7-5 درجه سانتیگراد می باشد، حداقل دمائی که درخت گردو می تواند در زمستان تحمل کند 20- درجه سانتیگراد می باشد.
گردو به سرمای دیروقت بهاره حساس است لذا مصون بودن نسبی منطقه از سرمای بهاره دیروقت الزامی است.
برودت 5- تا 7- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی گل باز شده می گردد. برودت 7- تا 10- درجه سانتیگراد باعث سرمازدگی جوانه هاي زايشي می شود.
درجه حرارت مناسب برای گرده افشانی 25-15 درجه سانتیگراد می باشد.
در دامنه های مشرف به جنوب گلدهی سریعتر اتفاق می افتد اما خطر سرمازدگی بهاره را افزایش میدهد.
از کشت و پرورش گردو در مناطقی با رطوبت نسبی بالاي 70-60 درصد باید خودداری کرد ،اما رطوبت نسبی کمتر از 25 درصد نيز مناسب نمي باشد.
3-1 خاک:
گردو در خاکهای رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد ، وجود خاکهای نیمه سنگین از نوع شنی رسی و لومي برای پرورش گردو مناسب است و عمق خاک باید حداقل 3 متر باشد. درختان گردو در خاکهائی با بافت لومی یکدست و با عمق زیاد بیشترین محصول را تولید می کنند. این خاک ها ترکیبی بهینه از نفوذپذیری همراه با حفظ آب و تهویه اطراف دارند. خاکهای لومی نسبت به خاکهای شنی به دلیل ویژگی حاصلخیزی آنها و حفظ بهتر رطوبت ارجح بوده و امکان مدیریت بهتر آبیاری را دارند. همچنین نسبت به خاکهای رسی ـ لومی و خاکهای سیلتی رسی، لومی و خاکهای رسی برتری دارند. زیرا امکان زهکشی و تهویه در این گونه خاکها به رطوبت بیشتر از خاکهای ریز بافت است.
حداكثر شوری براي گردو 4 میلی موس بر سانتی متر است. اسیدیته مناسب ( pH ) برای پرورش گردو حداقل 5/6 و حداکثر 5/7 باشد. خاکهای ایران غالباً دارای pH بالا بوده که کاهش آن یکی از اساسی ترین راهکارها برای برطرف کردن نیازهای غذائی گیاهان به منظورتسهیل در جذب مواد غذائی می باشد.
4-1 آب:
نیاز آبی گردو بر حسب منطقه و رقم 10-8 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد. در آبیاری قطره ای نیاز آبی حدود 8-6 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.
5-1 شيب:
در شیب های جنوبی گلدهی سریعتر اتفاق می افتد اما خطر سرمازدگی بهاره را افزایش میدهد.
6-1 ارتفاع:
طبق جدول شماره یک ارتفاع مناسب کاشت از سطح دریا برای گردو 2500-800 متر میباشد .
2- طراحي باغ :
دراين عمليات مي بايستي مواردي نظيرمكان يابي ، تسطيح ، آماده سازي زمين و پياده نمودن نقشه كاشت در مد نظر قرار گيرد.
1-2 الگوي كشت :
درختان ميوه براي رسيدن به حداكثر رشد، و توليد بيشترين و مرغوبترين محصول، نياز به دريافت نور كافي دارند. اين امر ايجاب مي كند كه هنگام كاشت، بين درختان مجاور فواصل بحصوصي، كه براي درختان مختلف است و به اندازه آنها در حداكثررشد بستگي دارد، رعايت شود.كه مهمترين آنها مي توان مربعي، مستطيلي، مثلثي و داربستي را نام برد.
روش هاي مختلف كاشت درختان ميوه : الف – مربعي، ب- مستطيلي، پ- مثلثي با لوزي، ت، داربستي، دايره هاي سياه محل درختان را نشان مي دهد.
2-2 گرده افشاني:
گرده افشانی گردو عمدتا توسط باد انجام مي گيرد.
شرايط مساعد كشت گردو
مناسب واحد شاخص
55-30 درجه شمالي درجه عرض جغرافيايي
2500-800 متر ارتفاع از سطح دريا
1500-300 ساعت بين صفر تا 7+ درجه سانتي گراد درجه سانتي گراد نياز سرمايي
بافت شني لومي و عميق - نوع خاك
كمتر از 4 دسي زيمنس بر متر شوري خاك
10000-8000 متر مكعب در هكتار در سال نياز آبي
كمتر از 2 دسي زيمنس بر متر شوري آب
20-تا37+ درجه سانتي گراد حرارت
حداكثر 65 درصد رطوبت نسبي
7×7 (درختان پيوندي) متر فاصله مناسب درختان
3-2 تهيه بستر :
خاک بیشتر باغها یکنواخت نیستند، خاك داخل یک باغ از ناحیه ای به ناحیه دیگر تفاوت دارد و ویژگی فیزیکی آن نيز همراه با عمق خاک تغییر می کند. ارزیابی موفقیت آمیز خاک یک باغ و اصلاح آن باعث ایجاد اين اطمینان میشود که:
الف- هیچگونه موانع فیزیکی و زهکشی وجود ندارد.
ب- قابلیت نفوذ و حفظ رطوبت هرچه بهتر و یکنواخت تراست.
ج- محدودیت هائی که اصلاح آنها بعد از احداث باغ بسیار دشوار یا غیر ممکن است وجود ندارد.
اصلاح گسترده خاک برای آماده سازی زمین جهت احداث باغ همواره ضروری نیست. برخی از خاکها به طور طبیعی دارای عمق کافی نبوده و از بافت خوب و یکنواختی برخوردار هستند بنابراین نیازی به خاک ورزی عمیق ندارند ولی بعضی خاکها لایه لایه بوده و نیاز به اصلاح دارد. خاکهای لایه لایه دارای تغییرات ناگهانی در بافت خاک لایه های زیر خاک سطحی هستند برای اصلاح این خاکها باید لایه های گوناگون باهم مخلوط شوند.
خاکهای دارای لایه رسی لایه فشرده ای از رس دارند که مانع حرکت رو به پایین آب شده و بنابراین در تهویه و رشد ریشه در خاک نیمه سطحی محدودیت دارند. اصلاح خاک، مخلوط کردن لایه رس با بقیه نیم رخ خاک منجر به رشد بهتر ریشه می گردد. اصلاح خاکها دارای لایه سخت نیازمند خردکردن و شکستن لایه سخت است تا از رشد ریشه جلوگیری بعمل نیاید.
4-2 شكستن لايه هاي غير قابل نفوذ :
تجمع مواد حاوي كلسيم در لايه هاي زيرين خاك در عمق حدودا يك متري از سطح خاك باعث ايجاد لايه هاي غير قابل نفوذي مي شود كه از رشد و توسعه ريشه هاي درخت به اعماق خاك جلوگيري مي نمايند كه نهايتا منجر به عدم رشد گياه و نتيجتا خشك شدن آن مي انجامد.
براي رفع اين معضل و شكستن اين لايه، انجام شخم عميق با استفاده از وسايلي نظير ريپر و سوسولوز امكان پذير است .
5-2 تهيه چاله :
گودالها بايستي قبلا آماده شده باشند. زمان گوده برداري با زمان درختكاري در ارتباط است ، بدين معني كه اگر موقع كاشت نهال در اواخر پاييز است چاله ها بايستي در تابستان واگر موقع كاشت نهال در زمستان است چاله ها بايستي در پاييز حفر شده باشند.
ابعاد گودال بستگي به نوع خاك واندازه ريشه دارد، ابعاد گودال بايستي به نحوي باشد كه ريشه ها در موقع كاشت با ديواره تماس پيدا نكنند درخاكهاي مرغوب گودال مي بايستي فضايي بين 60-30 سانتيمتر بيشتر از نوك ريشه ها داشته باشد واين فضا براي خاكهاي نا مرغوب مي بايستي بيشتر مد نظر قرار گيرد.
معمولا قطر چاله هابين 30 تا 50 سانتي متر خواهد شد .در صورتيكه از مته پشت تراكتوري استفاده شود، قطر چاله حدود 35 سانتي متر خواهد بود عمق چاله بستگي به عمق پراكنش ريشه هاي درخت دارد در عمل معمولا" عمق 40 تا 50 سانتي متري مناسب مي باشد.
12-2 زمان كاشت :
موعد کاشت گردو در مناطق معتدله از اوایل بهمن تا اواخر اسفند و در مناطق سردسیر پس از سپری شدن فصل یخبندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار می باشد.
13-2 نحوه كشت ‌:
پس از انجام هرس ریشه ها (آرایش ریشه)، نهالها در وسط چاله های کاشت قرار گرفته و خاکی که قبلاً آماده گردیده است به آرامی در اطراف ریشه نهال ریخته شده و کوبیده می شود تا محفظه های هوا در حفره های داخل ریشه باقی نماند. لازم به ذکر است که عملیات کاشت نهال بایستی به طریقی انجام شود که محل یقه در بیرون از خاک قرار گیرد. و محل پيوند حداقل 15-10 سانتيمتر بالاتر از سح خاك باشد . بعد از کاشت، عملیات سربرداری از ارتفاع 120 – 80 سانتی متر با برش مورب (45 درجه) انجام شده و محل برش با چسب باغبانی پوشانیده شود.
14-2 قيم گذاري :
باید از قيم براي هدايت رشد و حفاظت نهال در برابر باد استفاده گردد.
15-2 مالچ :
بمنظور حفظ رطوبت خاک از موادی مثل کاه و کلش ، مواد پلاستیکی ، بقایای گیاهی ، مالچ نفتی و غیره بعنوان مالچ می توان استفاده کرد.
16-2 آبياري اوليه :
انجام آبياری اوليه بلافاصله پس از کاشت الزامی است.
17-2 هرس فرم :
بهترین روش هرس فرم درخت گردو، هرس جامی با محور تغییر یافته (Modified-central- leader ) می باشد که در سال دوم 5-3 بازوی اصلی از جوانه های زیرین در جهات مختلف و بفواصل حداقل 30 سانتی متر از همدیگر انتخاب می شوند که اسکلت اصلی درخت را تشکیل می دهند. این شاخه ها بایستی حداقل 30 سانتی متر از همدیگر فاصله داشته و در جهات مختلف قرار داشته باشند. عملیات هرس بایستی طوری انجام شود که در نهایت درخت به فرم هرس جامي با محور تغيير يافته و با شکل متقارن درآید.
معمولاً در ارقام با باردهی انتهایی عملیات هرس تا سال چهارم انجام می شود و بعد از سال چهارم هرس، تنها به حذف شاخه های زائد و خشک شده محدود می گردد، لیکن در ارقام با باردهی جانبی، هرسال یک سوم انتهایی شاخه ها هرس شده و در تمامی مراحل محل هرس با چسب باغبانی پوشانده می شود.
3- اصلاح باغ :
1-3 تغيير ارقام نامطلوب با روش سرشاخه كاري:
هدف از سرشاخه كاري عبارتست از تغيير رقم يك درخت توسط عمل پيوند كه زمان دقيق اجراي آن به روشي بستگي دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد. انواع پيوند شاخه((Graftingشامل نیمانیم، اسكنه، جانبي، زبانه اي و گاوه ا ي را مي توان پيش از پوست دهي درخت و در فصل خواب در خلال فصل زمستان انجام داد.
ارقامي كه مورد استفاده قرار مي گيرند شامل ارقام گردوی مرغوب و دیر برگ( دير گل) جمال،دماوند چندلر،پدرو ،هارتلي و روند دو مونتیگناک و سایر ژنوتیپهای برتر و مورد تایید کمیته فنی استانها هستند كه بایستی از نهالستانهاي مجوزدار تهيه شده و از ارقام شناسه دار باشند.
ویژگیهای مهمی که در انتخاب رقم باید مدنظر قرار گیرد شامل زمان گلدهی، تطابق زمان گرده افشاني، زمان رسیدن و سهولت جداشدن دانه از پوست، عملکرد، عاری بودن از آفات و بیماریها و قابلیت عرضه به بازار می باشد.
2-3 تربیت و هرس درخت:
شامل حذف شاخه های خشک شده و خسارت دیده و بیمار و همچنین شاخه های با زاویه حاده که مانع رسیدن نور و هوا می شوند، می باشد.
3-3 شاخه برداری ( تنک کردن):
شاخه برداری برای بازکردن ، تنک کردن تاج و کنترل بلندی درخت بکار میرود. شاخه برداری با کاستن از چوب ، رقابت برای مواد غذائی را کاهش داده و در مجموع سبب تقویت شاخه های باقیمانده میشود. شاخه ها به طور کامل با بریدن آن در محل اتصال به شاخه اصلی بايستي حذف شوند.
4-3 سربرداری:
حذف قسمتی از یک شاخه ، هرس سربرداری است. سربرداری بیشتر از شاخه برداری سبب تقویت رشد منطقه ای و درخت میشود، چون جوانه های باقیمانده را از غلبه جوانه انتهائی آزاد میکند و به دلیل اینکه جوانه ها در نزدیکی نوک شاخه تجمع دارند سربرداری تعداد نسبتاً زیادی از نقاط رشد بالقوه را حذف کرده و بنابراین جوانه های باقیمانده را تحریک می کند. حذف انتهای شاخه به این معنی است که کربوهیدراتهای ذخیره شده در قسمت پائین شاخه هنوز برای نقاط رشد قابل دسترسی است.
4- اصلاح روش آبياري :
1-4 بازسازي انهار:
اصلاح ومرمت انهار به منظور استفاده بهينه از منابع آبي موجود ضروري مي باشد. دراين راستا جلوگيري از هرز آب و حذف علفهاي هرز به منظورجلوگيري از پراكنش بذور آنها بسيار مهم مي باشد.
2-4 اصلاح سيستم آبياري:
حتی الامکان استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به منظور بالا بردن راندمان آبیاری و کاهش تلفات انتقال آب توصیه می شود. ضمناً در باغ هایی که استفاده از سیستم مذکور امکان پذیر نیست توصیه می شود سیستم آبیاری سنتی (کرتی و غرقابی) به سیستم آبیاری جوی و پشته تبدیل گردد. تعداد دفعات آبیاری با توجه به شرایط منطقه، میزان بارندگی و میزان تبخیر و تعرق خصوصاً در ماههای خشک سال تعیین می گردد.در صورت استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار،روش بابلر بيشتر توصيه مي شود، در صورت استفاده از آبياري قطره اي، بهتر است دو لوپ دایره ای بفواصل نیم و یکمتر در دور درخت در نظر گرفته شود.
سیستم بابلر دربه حداقل رسانيدن محدودیت های فیزیکی خاک، بسیار موثر تر از سیستم های آبیاری سطحی است.
سیستم بابلرآب را به مقدار کم و با کنترل دقیق به کار میبرد و با نفوذپذیری خاک بهتر انطباق می یابد. هنگامیکه مقدار کم آب آبیاری در دفعات زیاد به طوری به کار رود که با مصرف آب گیاه انطباق یابد نتایج بهتری در بر خواهد داشت.در سيستم آبیاری بابلر نیاز آبی گردو در حدود 8-6 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.
5- اصلاح ساختار باغ :
1-5 تسطيح ناهمواري هاي سطح باغ:
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت لازم است كه پستي و بلندي ها ي موجود در بين درختان تسطيح گردند.
2-5 اصلاح فيزيكي و شيميايي خاك:
هدف از اصلاح فيزيكي خاك بهبود شرايط فيزيكي خاك از نظر ساختمان وبافت خاك مي باشد، اين كار از طريق خاك ورزي و يا افزودن كودهاي دامي، سبز و... امكان پذير مي باشد.
هدف از اصلاح شيميايي خاك بهبود وضعيت خاك از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز براي رشد گردو و همچنين اصلاح اسيديته ( pH ) به میزان 7.5 - 6.5 و شوري خاك (Ec ) به میزان حداکثر 2 دسی زیمنس بر متر مي باشد.
3-5 اصلاح سيستم كاشت :
1-3-5 تعديل تراكم:
اگر تراكم در داخل باغ بدليل زياد يا كم بودن تعداد درختان نا مناسب باشد و يا درختان بصورت نامنظم كشت شده باشند، بطوريكه عبور و مرور ادوات در داخل باغ را با مشكل روبرو كنند مي بايست درختان نامناسب را حذف و در صورت لزوم واكاري نمود.
2-3-5 تنظيم فواصل بين درختان:
در گردوی پیوندی فواصل کاشت 7×7 متر و در گردوی بذری فواصل کاشت 10×10 متر و بصورت سیستم مربع می باشد و در مناطق کوهستانی و اراضي شيبدار فواصل کاشت گردوی پیوندی 6 متر و گردوی بذری 8 متر و بر روي خطوط تراز مي باشد.
3-3-5 واكاري:
در مواردي كه تعدادي از درختان خشك گرديده ويا فواصل خالي روي رديفها وجود دارد مي توان نسبت به كشت نهال اقدام نمود فواصل خالي مي تواند دراثر انجام عمليات تعديل تراكم در باغ ايجاد شده باشد.
4-3-5 پوشش تنه:
براي پيشگيري از خسارت جوندگان ، سرما زدگي ، آفتاب سوختگي ، آفات و بيماريها صورت می گیرد.
در برخی موارد از فنس (توری) برای حفاظت درختان از صدمات حيوانات و چرای دام ها استفاده می شود. استفاده از محلول بوردو وهمچنين رنگ سفيد نيز مي تواند تنه را از آفتاب سوختگي محافظت نمایند.
در مناطقي كه آفتاب شديد وجود دارد مي توان براي حفاظت دانهال ها از لوله هاي پلاستيك سفيد رنگ به طول 150- 100 سانتيمتر و قطر 30-20 سانتيمتر استفاده كرد كه هم باعث حفظ تنه گياه از آسيب جوندگان شده و هم تنه را از آفتاب سوختگي محافظت مي كند. اين لوله داراي يک شکاف طولي است که با کمي فشار به راحتي باز مي شود و پس از استقرار در پیرامون تنه دوباره بسته مي شود.
6- نگهداري باغ تا زمان باردهي اقتصادي مجدد:
اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين رديف ها ، تهيه ، حمل و پخش كودهاي دامي و شيميايي، مبارزه با آفات، بيماريها و علفهاي هرز، هرس و... مي باشد.
1-6 کودآلي :
کود دامی به میزان 30-15 تن در هکتار در هر سال یکبار بصورت چالکود در خلال پائیز و زمستان در اختیار باغ قرار میگیرد.
2-6 كود شيميايي :
با در نظر گرفتن نتايج آزمون خاك و برگ و با توجه به سن درخت گردو و بازاي هر اصله ساليانه 1-5/0 كيلو ازت خالص در دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد و ترجيحا سولفات آمونيوم و يا اوره داده مي شود . كود فسفره و ترجيحا سوپر فسفات تريپل به ميزان 75/0-5/0 كيلو فسفات بازاي هر درخت و كود پتاسه و ترجيحا سولفات پتاسيم به ميزان 1-5/0 كيلو پتاس بازاي هر درخت در اسفند ماه و همه كودها در سايه انداز درخت داده شده و بلافاصله آبياري گردد. مقادير كوچكتر براي نهال و مقادير بزرگتر براي درختان بارور ذكر شده است.
ضمنا در روش چالكود نيز بازاي هر نهال دو چالكود به ابعاد ..... سانتی متر و در سنين باردهي چهار چالكود در چهار طرف درخت و در سايه انداز درخت حفر مي شود كه تا 8 چالكود نيز قابل افزايش است .در هر كدام از آنها 20 – 10 کیلوگرم کود دامی پوسیده بهمراه 2/1 يا 4/1 از مقادير ذكر شده از كودهاي شيميايي (فسفاته و پتاسه) در خلال زمستان داده مي شود. ضمنا كودهاي ميكرو شامل اوره،اسيد بوريك و سولفات روي هر كدام به ميزان 5 در هزار در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها محلول پاشي مي شود. كودهاي ميكرو از زمان باردهي ميوه و در گردوي پيوندي از سال پنجم به بعد داده مي شوند.
3-6 مبارزه با آفات و بیماریها:
درصورت مشاهده خسارت بیش از حد آستانه اقتصادی آفات و بیماریهای مهم گردو، عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای مذکور براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات صورت می پذیرد. آفات و بيماري هاي مهم و اقتصادي گردو عبارتند از: كرم خراط ، كرم سيب، شته، آنتراكنوز و باكتريوز. در مورد آفات حتي المقدور بايد سعي شود از مبارزه شيميائي استفاده نشود ولي در صورت لزوم براي بعضي از آفات مثل شته سبز و يا شته خالدار لازم است در صورت طغيان، مبارزه صورت گيرد، البته اين آفت تقريباً در همه جا ديده ميشود ولي انگل ها و شكارچيان مناسبي نيز در مناطق مختلف دارد، لذا بهتر است پس از بروز آفت، چند نوبت بازديد بعمل آيد، در صورتيكه تعداد شته سالم روي هر برگچه از 15 تا 20 عدد بيشتر باشد، با نظارت كارشناسان حفظ نباتات به مبارزه با اين آفت اقدام شود.
آفت مهم ديگري كه مبارزه مكانيكي و شيميايي لازم دارد كرم خراط (لارو پروانه فرمي ) است . خسارت كرم خراط بيشتر در مناطق كم ارتفاع و همچنين مناطق گرم و خشك مي باشد لازم است قبل از هرس كاملاً بصورت فيزيكي حذف و دالان هاي روي شاخه هاي اصلي و تنه اصلي بوسيله سم و چسب پيوند پوشانده شوند، در فصل رشد نيز شاخه هاي جديد را در حدود اواخر خرداد و تيرماه بازديد نموده در صورت مشاهده اولين آثار فعاليت اين آفت، آنها را حذف نموده وچند سمپاشي با سموم تدخيني انجام داده و از تله فرموني و طبق توصيه كارشناسان حفظ نباتات استفاده مي شود.
در مورد ساير آفات بخصوص كنه ها بايد از مبارزه تلفيقي و همچنين جلوگيري از ايجاد گرد و خاك دركنترل اين آفت موثر است، استفاده كرد .
در مورد بيماريها مخصوصاً بيماري باكتريائي بلايت لازم است در موقع شناسايي و انتخاب درختان، ارقام مقاوم انتخاب شده باشند.
در بعضي از سالها كه در بهار، بارندگي زياد مي باشد، شده ممكن است بيماري آنتراكنوز گسترش يابد در اينصورت حتماً بايد با كارشناسان حفظ نباتات مشاوره لازم انجام شود و در صورت لزوم با استفاده از سموم قارچكش در دو نوبت بهار و تابستان نسبت به مبارزه شيميايي با اين بيماري اقدام كرد.
4-6 سرما زدگی:
- با توجه به توصيه هاي تحقيقاتي رقم مناسب و ديرگل بايد در هر منطقه كشت شود. در اين خصوص ارقام دیر برگ (ديرگل) جمال، دماوند ،Chandler،Hartley،RDM ،Pedro قابل توصيه مي باشد.
- كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در باغات آسيب ديده از سرما با توجه به ضعيف شدن درختان از اهميت ويژه اي برخوردار است كه مي بايست به دقت انجام شود. تغذيه ، آبياري درختان در باغات سرمازده بايد به طور منظم انجام شود. و درختان و شاخه هاي حذف شده بايستي هر چه سريع تر از باغ خارج و معدوم گردند.
7- روشهاي پيشگيري از سرما و یخ زدگی درختان
الف- روشهای کوتاه مدت
گرم کردن باغ با استفاده از بخاری های باغی:
جهت جبران گرمایی که از طریق تشعشع از دست می رود می توان از بخاری ها یا پلار. باغي (140-80 عدد در هكتار) استفاده نمود.
روش غرقاب کردن خاک
به ازای هر گرم آب در حال یخ بستن حدود 80 کالری گرما آزاد می شود. گرمای آزاد شده از آب باعث حفظ دمای باغ در محدوده دمایی بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد یا کمی بیشتر می شود. این مقدار گرمای آزاد شده می تواند تا حدودي باعث حفاظت گیاه از یخ زدگی گردد. لذا آبياري غرقابي مي تاند تا حدودي از ميزان سرما بكاهد .
- انواع پوششها:
از انواع پوششهای گیاهی مانند کاه، کلش، شاخ و برگ گیاهان و خاک و ... استفاده می شود .
- سفید کردن شاخه ها:
معمولا ًسطوح سفید، در شبهای صاف بی ابر بدون باد، کمتر از سطوح سیاه و تیره در اثر تشعشع حرارت خود را از دست می دهند.
ب- روشهای بلند مدت:
- انتخاب مکان مناسب:
توصیه می شود درختان گردو در دامنه های رو به شمال کشت گردند، تا گلدهی بهاره آنها به تأخیر افتاده و بصورت طبیعی خطر سرما زدگی آنها کاهش یابد.
- انتخاب خاک مناسب:
خاکهایی که دارای عمق حدود 50 سانتیمتر هستند و نیز خاکهای مرطوب، متراکم، عاری از علفهای هرز و خاکهایی که با مواد آلی و کود به خوبی مخلوط شده اند باعث حداکثر ذخیرة گرما در طول روز می شوند.
- حفاظت درخت با استفاده از ارقام مناسب:
درختان ديرگل که شکوفه های آنها در بهار دیرتر باز می شود، کمتر در معرض خطر سرما زدگی قرار دارند. ارقام دیر برگ (ديرگل) ،جمال و دماوند Chandler، Hartley،Fernor RDM،Pedro
- عملیات به زراعی:
استفاده از کود کافی در زمان مناسب، کنترل آفات و بیماریها، آبیاری کافی و ... ، باعث بهبود سلامت گیاه و در نتیجه مقاومت بیشتر گیاه نسبت به سرما وسرما زدگی می شود.کودهای پتاسیم و در مواردی کودهای فسفری باعث افزایش تحمل به یخ زدگی می شود. یکی از روشهای ساده به زراعی برای افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما، تسریع در فرا رسيدن دوره رکود گیاه از طریق كاهش مبزان آبياري و كوددهي به ویژه در پایان فصل رشد می باشد. استفاده از تنک زودرس میوه در درختان میوه نیز باعث افزایش مقاومت به سرمای گیاه از طریق جذب بیشتر مواد فتوسنتزی توسط بخش چوبی درخت می شود. هرس فرم مناسب رشد درختان(سيستم جامي با محور مركزي تغيير يافته) نيز باعث كاهش خسارت سرمازدگي مي گردد.
- بادشکن ها:
بادشکن ها معمولاً از یک یا چند ردیف درختان غیر مثمر تشکیل می شوند که سریع الرشد بوده و در اطراف باغ های مثمر در جهتی که بادهای شدید محلی از آن طرف می وزد، کاشته می شوند.
9- زمان برداشت :
موعد برداشت گردو در اواخر شهريور تا مهر ماه مي باشد كه وقتي حدود 80 درصد پوست سبز ميوه ترك بر ميدارد ميوه هاي گردو مي رسند.بعبارت ديگر 4-1 هفته قبل از اينكه پوست سبز از ميوه جدا شود ميوه رسيده است.توصيه مي شود پس از برداشت گردو،در اسرع وقت پوست سبز آن جدا شود و با محلول وايتكس يك درصد شست و شو و سفيد شود.


آموزش احداث باغ انگور

آب و هوا:
انگور بزرگترین محصول میوه روی زمین است. انگور آب و هوای معتدل که در آن تکامل یافته، با تابستانهای گرم، خشک و زمستان های معتدل را ترجیح می دهد. زمستان پایدار و سرد انگور را از بین می برد. رطوبت بالا خطر بیماری های انگور را بالا می برد.
خاک:
بسته به نوع رقم انگور pH برابر با ۵٫۵-۷٫۰ به طور کلی توصیه می شود. خاک نامتوازن را می توان با آهک برای افزایش pH و گوگرد برای کاهش pH به توصیه منابع متخصص اصلاح کرد. خاک لوم شنی به عنوان بهترین نوع خاک برای رشد انگور می باشد. این نوع خاک بهترین ترکیبی از ویژگی ها را ارائه می دهد.این نوع خاک دارای زهکشی خوب، حاوی مقدار متوسط ماده آلی مغذی و به طور کلی در محدوده pH ارجح است. لوم-سیلت و خاک رس-لوم نیز تا زمانی که زهکشی خوبی دارند برای رشد انگور مناسب اند.
کاشت:
در زمان خواب نهال انگور در اوایل بهار کاشته شود. ساخت داربست و یا تاکستان قبل از کاشت. انگور نیاز به به نوعی از پشتیبانی به رشد رو به بالا دارد. این حالت خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد. قبل از کاشت انگور، برای دو یا سه ساعت خیس خوردن ریشه های خود را در آب است. یک محل با آفتاب کامل را انتخاب کنید. خاک شما باید عمیق، به زهکشی خوب باشد. شما همچنین نیاز دارید گردش هوا یا تویه خوب باشد. فاصله درختان انگور از هم ۲ تا ۳ متر. برای هر درخت مو، گودال کاشت با عمق ۴۰ سانتی متر و ۴۰ سانتی متر عرض باید باشد. تمیز کردن ریشه های شکسته. گودال را پر کنید. در زمان کاشت دو یا سه جوانه بالایی را حذف کنید. در زمان کاشت نهال را آبیاری نمایید.
آبیاری:
آبیاری کمک می کند تا در باغات انگور تولید انگور بیشتر باشد. انگور نسبتا به خشکی مقاوم است، اما گیاهان انگور جوان نیاز به آبیاری دارند تا زمانی که ریشه های قوی برقرار کنند. آبیاری همچنین می تواند به افزایش تولید میوه بیانجامد. در آبیاری کم تولید میوه کاهش خواهد یافت. استفاده از آب عمیق و به طور کامل پر کردن منطقه ریشه با آب یک راه ایده آل برای آبیاری است. آبیاری به نوع خاک و عمق، عمق ریشه از انگور و آب و هوا بستگی دارد.


آموزش احداث باغ سیب

آب و هوا و خاک:
بسیاری از گونه های سیب نیاز به ۱،۰۰۰-۱،۵۰۰ ساعت سرمای زیر ۷ C در طول زمستان برای شکستن دوره استراحت دارند. این شرایط و در ارتفاع ۱،۵۰۰-۲،۷۰۰ متر بالاتر از سطح دریا در دسترس است. درجه حرارت در تابستان باید حدود ۲۱ -۲۴ C برای رشد باشد. مناطق با بهار بدون یخبندان و آفتاب کافی در طول تابستان بدون نوسانات شدیدی در درجه حرارت مناسب برای کشت سیب می باشند. درجه حرارت پایین، باران و آب و هوای ابری، در طول دوره گلدهی مانع فعالیت زنبور عسل، گرده افشانی موثر می شود. مناطق در معرض بادهای شدید به خصوص در صدر تپه نیز نامناسب برای کشت سیب می باشند. بادهای خشک در تابستان گل ها را میخشکانند و مانع فعالیت زنبور عسل، و در نتیجه تولید میوه ضعیف می گردند. آب و هوای نامساعد، به ویژه دمای پایین زیر ۱۵ درجه سانتی گراد در طول شکوفه هی فعالیت زنبور عسل را محدود می کند که زیر ۴٫۴ C کاملا مهار می شود، تشکیل میوه را محدود میکند. شکوفه های کاملا باز ممکن است در دمای زیر-۲٫۲ C از بین بروند. دمای بهینه برای جوانه زنی دانه گرده و تشکیل میوه ۲۱٫۱-۲۶٫۷ C است.
بارش خوب ۱۰۰-۱۲۵ سانتی متر در طول فصل مساعد برای رشد مطلوب و ثمردهی است. خشکسالی طولانی طی رشد میوه و باران بیش از حد و شرایط مه آلود در زمان بلوغ میوه اندازه میوه و کیفیت میوه را مختل می کنند.عمق خاک، زهکشی و pH مناسب بودن نوع خاک را تعیین می کند. خاک لومی، غنی از مواد آلی با pH ۵٫۵-۶٫۵ با شیب ملایم تا متوسط، زهکشی مناسب و هوادهی خوب مناسب ترین خاک ها هستند. خاک باید عاری از بستر سخت و شرایط اب اشباع باشد. جاییکه کشت در خاک های جلگه ای یا تخت انجام می شود، کانال های زهکشی مناسب نیاز برای محدود کردن بروز پوسیدگی طوقه، پوسیدگی ریشه و سایر بیماری های خاکزاد باید توسعه یابند.
کاشت:
قبل از کاشت، تمام علف های هرز را در دایره ای به قطر ۱/۵ متر حذف کنید. حفر سوراخی در حدود دو برابر قطر ریشه و با عمق نیم متر. مقداری خاک نرم در انتهای گودال قرار دهید و خاک دیواره را نرم کنید تا ریشه به راحتی بتواند در خاک نفوذ کند. ریشه های درخت را در خاک نرم پخش کنید. شروع به پوشش دادن ریشه کنید، مطمئن شوید که ریشه ها بخوبی احاطه شده و هوا باقی نمانده است. افزودن کود در زمان کاشت به ریشه می تواند سوزش ایجاد کند. باقی مانده گودال را با خاک سست پر کرده، و به خوبی خاک را به پایین فشار دهید .اغلب درختان سیب پیوندی هستند. محل پیوند باید حداقل ۵ سانتی متر بالاتر از خط خاک باشد.بهترین نوردهی برای سیب شیب رو به شمال یا شرق است. فاصله درختان با توجه به پایه مادری، حاصلخیزی خاک، هرس و تحت تاثیر قرار می گیرد. نهال یا درخت با اندازه کامل باید حدود ۴/۵ تا ۵ متر در یک ردیف کاشته شوند. ارقام پایه کوتاه ممکن است با فاصله ۱ تا ۲/۵ متر در یک ردیف باشند.
آبیاری:
بطور کلی می توان گفت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی در سال برای رشد آن کافی است. مقدار آب مورد نیاز در آبیاری درخت سیب با توجه به تراکم و فاصله آنها بسیار متغییر است و بین ۶/۲ تا ۲۶ متر مکعب در سال برای هر درخت می باشد. حداکثر مقدار مصرف روزانه آب درخت نیز تابع شرایط آب و هوایی، گسترش شاخه و برگ، تراکم درختان و غیره می باشد. در هر حال می توان حداکثر مصرف را ۲۵ تا ۲۰۰ لیتر در روز برای هر درخت در نظر گرفت. برنامه آبیاری در مورد باغات سیب از ویژگی های خاصی برخوردار است. دوره رشد درخت سیب بسته به رقم و شرایط آب و هوایی بین ۱۷۰ تا ۲۱۰ روز است. در این دوره رشد مراحل بحرانی از نظر تامین آب عبارتند از:
– مرحله گل دهی
– مرحله تشکیل
– مرحله ایجاد جوانه های گل
مرحله رسیدن:
تاکید می شود در مواردی که رشد سبزینه ای یا رویش گیاهی شدید است مراقبت شود تا آبیاری بیشتر از مقدار مصرف درختان نباشد. در این وضعیت محدود کردن آبیاری می تواند ایجاد جوانه ها را بهتر و آسانتر سازد. این مساله در مرحله رسیدن میوه ها نیز وجود دارد. آبیاری زیاد در این مرحله کیفیت میوه را کاهش می دهد.
توضیحات محصول:
درخت سیب از جمله درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده میباشد. جوانه ها تخم مرغی شکل با چندین فلس روی هم خوابیده، برگها اره ای یا کنگره ای در داخل جوانه ها از پهنا پیچیده یا لوله شده ، دارای گوشوارک ، گلهای سفید یا صورتی یا قرمز بصورت گرزن ، گلبرگها تا حدودی مدور و پرچمها ۱۵ – ۵۰ با بساکهای معمولا´ زرد رنگ ، تخمدان تحتانی ۳ – ۵ حفره خامه ۲ – ۵ عدد در قاعده بهم چسبیده ، میوه پوم معمولا´ بدون سلولهای سنگی ، کاسه گل پایا یاخزان کننده است.
شرایط آب و هوایی درخت سیب :
تنوع زیاد سازگاری کلیمای سیب، باعث گردیده است که این درخت وسیع ترین درخت کشت شده در منطقه معتدله باشد ، بعضی از ارقام در ۷۰ روز میرسند و برخی دیگر ۱۸۰ روز یا بیشتر وقت لازم دارند تا برسند. بعضی خیلی مقاوم هستند و برخی دیگر نسبتا´حساس میباشند. بعضـی دارای نیاز سرمایی طولانی و برخی دیگر یـک دوره خیلی کوتاه نیاز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتیکی ، عمومیت دادن در مورد نیازهای آب و هـوایی ویژه سیب را مشکل میسازد ولـی بطور کلی نیاز سرمایی درخت سیب ۱۶۰۰ ساعت دمـای زیر ْ۷ ساتیگــراد میباشد. در زمستان اگر سردی هوا از ْ۴۰- ساتیگراد تجاوز نماید صدمه زیادی به خود درخت و ریشه آن خواهد رسید.
از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در ایران درعرض جغرافیایی ۳۷-۳۶ درجه شمالی و در ارتفاعات ۲۰۰۰-۱۸۰۰ متر بهترین کیفیت را دارا می باشد. درجه حرارت بین ْ۲۱ تا ْ۲۵ ساتیگراد برای اکثر ارقام سیب مناسبترین حرارت برای رشد متعادل میباشد. رشد میوه در بالای ْ۳۰ سانتیگراد و پائین ْ۶ سانتیگراد متوقف میشود.
درجه حرارتهای خطرناک سرما برا ی ارقام متداول سیب در مراحل مختلف باز شدن گلها عبارتند از :
درحالت غنچه های نیمه باز ( رنگ گلبرگ ها دیده نمیشود) ْ۴- تا ْ۳- سانتیگراد
در دوران تمام گل ْ۲- تا ْ۵/۱- سانتیگراد
در زمان تشکیل میوه های جوان ( تازه از گل درآمده ) ْ۲- تا ْ۱- سانتیگراد
شرایط خاک :
بطـور کلـی ریشه درخت سیب در مقایسه با سایر انواع درختان میوه سردسیری به شرایط مرطوب و کمی هوا مقاومت بیشتری نشان میدهد کـه البته درجه مقاومت آن در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است ولـی این بـدان معنـی نیست کـه به تصور مقـاوم بـودن ریشه درخت سیب از مساعدکرن خاک از نظر تنفس و زهکشی غافل بود. بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا در کیفیت میوه اثر مشهودی دارد، به همین جهت خاکهای شنی- رسی یا رس- شنی را به خاکهای سنگین رسی یا زیاد سبک سنگلاخی و شنی ترجیح می دهند و بهترین خـــاک شنی لــومی باعمق ۵/۲- ۲ مـــتر و با زهکش مطلوب و قابلیت نگهداری رطوبت وPH بین ۸/۶ – ۵/۶ است.
نحوه تکثیر نهال سیب:
روش معمول و متداول تکثیر سیب کاشت بذر و انجام پیوند است که در مورد پایه های رویشی ابتدا این پایه ها از طریق خوابانیدن تکثیر و سپس در محل خزانه گیری و پیوند می شود. متداولترین روش پیوند در خزانه پیوند شکمی است.
پایه ها عموما´شامل بذر سیب و پایه های پاکوتاه مالینگ و مالینگ مرتون میباشد
ارقام عمده سیب
سیب رد دلیشز، سیب گلدن دلیشز ، سیب گلاب اصفهان ، سیب گلاب کهنز ، سیب سلطانی ، سیب شفیع آبادی ارقام جدید شامل سیب آیدارد ، سیب فوجی ،سیب گالا، سیب پرایمرز ، سیب دورنگ فرانسوی، سیب رداسپار، سیب گلدن اسموتی ، که بصورت الگویی و با پایه MM106 در منطقه کشت شده است.
آفات و بیماریهای رایج درخت سیب
آفات : کرم سیب ، شپشک واوی سیب ، کنه تارعنکبوتی ، شته ، لیسه
بیماریها: شانکرسیتوسپودایی ، سفیدک سطحی
بیماریهای فیزیولوژیک : کمبود آهن و کمبود روی .
شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است
با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
۱- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید.


آموزش احداث باغ شلیل

آب و هوا :
با توجه به یخ زدگی سریع شکوفه در سرماهای بهاره این مورد در بسیاری از کشورها مشکل ساز است. درختان نیاز به یک طیف متنوع از واحد سرد، اما به طور عمده ۶۰۰-۹۰۰ واحد می باشد. در برخی از گونه های جدید ۲۰۰ واحد سرما کافی است. شاخه های درخت می تواند تحمل سرمای -۳۲ درجه سانتی گراد را داشته باشند، اما شکوفه های در -۲ ° C آسیب می بینند.
خاک:
pH بهینه: ۶/۷ ،خاک سبک تا متوسط، به خوبی زهکشی شده ترجیح داده می شوند.در خاک های سنگین تر درختان باید در تپه کاشته شوند.درختان نباید در خاک بدون زهکشی مناسب کاشته شوند. درختان شلیل محل های آفتابی را دوست دارند بطور متوسط شش تا هشت ساعت نور خورشید راضی کننده است. ما توصیه نمی کنیم درختان میوه در خاک سنگین، خاک رس خالص کاشته شوند.
کاشت:
یک محل با زهکشی خوب، خاک نسبتا حاصلخیز در آفتاب کامل را انتخاب نمایید. برای جلوگیری سرمازدگی از مناطق پایین دست اجتناب کنید. نهال درختان را در فصل بهار بکارید. نهال حدود ۱ ساله را انتخاب نمایید. برای نهال های داخل گلدان، گیاه را از گلدان جدا کرده و هر گونه ریشه مدور و گرد را حذف کنید و از قیچی ضدعفونی شده استفاده نمایید. برای درختان پیوند زده، محل پیوند دور از نور مستقیم خورشید در هنگام کاشت باید باشد. گودالی کمی عمیق تر و گسترده تر از تراکم ریشه بکنید. درخت را در وسط گودال روی مقداری خاک نرم قرار دهید. مطمئن باشید که ریشه ها بخوبی در اطراف تنه گسترده شدند. درختان در فاصله ۴ تا ۴/۵ مترفاصله بین درختان در ۲ متر فاصله بین ردیف هاکاشته شوند که حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ اصله در خت را در هر هکتار خواهیم داشت.
آبیاری:
آب مورد نیاز به زمان برداشت بستگی دارد. آغاز آبیاری بستگی به شرایط رطوبت خاک، شکوفه دادن و جوانه زدن در فصل بهار دارد. تقسیم آب بر اساس سودآوری بخش، با توجه به شرایط درخت و زمان برداشت است. لذا توصیه به تنک کردن می شود حذف میوه های کوچک از روی شاخه. این را می توان به صورت دستی و یا شیمیایی انجام داد. کاهش تاج پوششی با هرس کردن، در نتیجه کاهش تبخیر آب از شاخ و برگ ها را داریم. این امر به ویژه در میوه ها هسته دار مانند هلو و شلیل مهم است. هنگام هرس درختان مراقب باشید زیرا این کار می تواند باعث رشد رویشی بیش از حد شود. هرس سبز ارجحیت دارد و در گونه های زودرس هرس تابستان امکان پذیر است. میوه هلو و شلیل به سرعت در طول دو دوره رشد می کنند:
(الف) پس از تشکیل
(ب) قبل از رسیدن
دوره بین این دوره ها (الف و ب)، مرحله سخت شدن هسته است که در طی آن مقدار آب د درخت به طور قابل توجهی کاهش می یابد. باید هنگام تعیین برنامه آبیاری در نظر گرفته شود.


آموزش احداث باغ بادام

آب و هوا:
بادام در آب و هوای مدیترانه ای با تابستانهای گرم ،خشک و زمستانهای معتدل، مرطوب بخوبی رشد می کند. دمای بهینه برای رشد بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد (۵۹ و ۸۶ درجه فارنهایت) و جوانه های درخت نیازسرمایی از ۳۰۰ تا ۶۰۰ ساعت زیر ۷٫۲ درجه سانتی گراد (۴۵٫۰ ° F) برای شکستن خواب را دارند.
خاک:
درختان بادام در خاک با زهکشی خوب کاشته می شوند. خاک دارای عمق مناسب باید باشد. درختان بادام در انواع گوناگون خاک رشد می کنند و می تواند در خاک شنی، لومی یا خاک رس خاک کاشته شوند. درختان بهترین رشد را در خاک با PH حدود ۶٫۵ خواهد داشت، هر چند آنها خاک اسیدی، سطح PH خنثی و قلیایی را نیز تحمل می کنند. حفر گودال کاشت حدود دو برابر عمیق تر و عریضتر از تراکم ریشه. گسترش ریشه در گودال و پوشش دهی مناسب ریشه و خاک در نزدیکی تنه حدود هفت سانتی متر بایستی بالاتر از زمین اطراف باشد.
کاشت:
آماده سازی یک محل برای کاشت، تست مناسب خاک و ایجاد گودال گام اول است. بسته به نتایج، اصلاح خاک و ایجاد خاک یکنواخت با استفاده از ادوات کشاورزی در آماده سازی برای کاشت می تواند انجام شود. انتخاب و طراحی یک سیستم آبیاری قبل از کاشت. فاصله درخت بسته به محل، انواع بادام و طراحی شکل باغ تعیین می گردد اغلب باغات در شکل مربع کاشته می شوند. عرض بین ردیف: ۲۲-۲۴ فوت (۶٫۵ – ۶٫۹ متر). فاصله درختان در هر ردیف: ۲۲-۲۴ فوت (۶٫۵ – ۶٫۹ متر). طول ردیف: متغیر می باشد. درختان بادام نیاز به آفتاب کامل دارند، حداقل ۶ ساعت در روز، نور آفتاب بیشتر به معنی شکوفه دهی بهتر می باشد. رنگ کردن سمت جنوبی از تنه و شاخه های بزرگ با دوغاب آهک از درخت در ببرابر آفتاب سوختی محافظت خواهد کرد.
آبیاری:
آبیاری درخت یک بار در هفته در طول سال اول پس از کاشت لازم است. کاهش آبیاری به هر دو تا چهار هفته در سال های بعدی انجام می گیرد. تنظیم آبیاری برای جلوگیری از غرق شدن ریشه در آب و اجازه یافتن خاک به خشک شدن ضروری است.


آموزش احداث باغ پسته

درخت پسته، بومی آسیای غربی و آسیای صغیر، دارای یک دوره طولانی رشدی قبل از بلوغ و باروری، تولید یک محصول کم در ۵ – ۶ سالگی، و در ۱۰ – ۱۲ سالگی به باروری کامل می رسد. درخت دوپایه، با گل نر و ماده بر روی درختان جداگانه است. بنابراین، هر دو درختان نر و ماده مورد نیاز برای تولید یک محصول است، گرده افشانی بر عهده باد است؛ معمولا نسبت درخت نر به ماده یک نسبت ۱ به ۱۹ – ۲۴ می باشد؛ درخت برگریز است، و باروری متناوب دارد، بدان معنی که محصول یک سال در میان بیشتر است.
آب و هوا:
درخت پسته بهترین و بیشترین تولید را در آب و هوای نیمه بیابانی خشک با تابستان طولانی، خشک، گرم، رطوبت کم و زمستان های سرد اما نه یخبندان و بسیار سرد دارد. در طول فصل رشد، درختان پسته را با حرارت رشد می کند. درجه حرارت در تابستان حدود ۳۸ درجه سانتی گراد باعث تولید مقدار زیادی محصول با کیفیت می گردد. درختان پسته در ارتفاع بالا ۱۳۷۰ متر کاشته نمی شوند چرا که درجه حرارت در تابستان کم است لذا مغز پسته تشکیل نمی گردد. باغ پسته در مناطق با باد بهار مکرر اما خفیف برای گرده افشانی کاشته می شود. پس از ریختن برگ ها، درختان پسته نیاز به یک دوره خواب زمستان از حدود ۶ هفته با درجه حرارت بین منفی ۹ تا ۷ درجه سانتی گراد دارند. سرمای طولانی مدت منفی ۱۲ درجه سانتی گراد درختان را از بین می برد.
خاک:
درخت پسته اگر در یک محدوده pH 7.1-7.8 نگهداری شود می تواند هر سال محصول خوبی دهد. از یک محیط کمی قلیایی لذت می برد، درخت پسته در واقع با کمی تغییر در pH مقاوم است و می تواند در صورت لزوم قلیایی بالاتر را نیز تحمل کند. توانایی درخت پسته به گسترش ریشه های عمیق یک عامل کلیدی برای تحمل خود در سطوح مختلف PH است. می تواند رطوبت و مواد مغذی را در بسیاری از انواع خاک، مانند لایه های سنگ جستجو کند به جای اینکه به یک منطقه محدود موضعی با pH خشن اکتفا کند.
کاشت:
در یک باغ ایده آل، بیشتر فضای خاک با تاج درخت پوشانده می شود. از آنجا که پسته روند رشدی کندی برای رسیدن به بهره وری تجاری دارد، فاصله نزدیک تر شروع تولید اقتصادی را تسریع می کند. با این حال، در باغ بالغ، با فاصله نزدیک تر نیاز به هرس سنگین و گرانی است، و احتمالا نازک شدن درخت، برای حفظ حداکثر بهره وری. عرض بین ردیف های درختان: ۲۰ – ۲۲ فوت (۶٫۱-۶٫۵ متر). فاصله درخت در ردیف : ۱۷ – ۲۱ فوت (۵-۶٫۴ متر). طول ردیف: متغیر.
ملاحظات آب:
خاک سست، مرطوب برای درخت پسته بهترین حالت است، زیرا آب می تواند به راحتی از طریق فرورفتگی های خاک به ریشه های عمیق نفوذ کند. یونهای هیدروژن، ساکن در خاک، سطح pH را منعکس و با عبور آب از مواد مغذی در تعامل می باشند. حرکت آب سالم در سراسر خاک اجازه می دهد تا ریشه پیشروی کرده و مواد مغذی مورد نیاز را از آب در حالی که تعادل pH را حفظ کرده را بدست آورد. سطح بالای pH مواد مغذی در دسترس ریشه ها را کاهش می دهد، که می تواند باعث کوتاه قدی و سرخشکیدگی درختان پسته شود.


آموزش احداث باغ آلو

آب و هوا:
آلو در طیف گسترده ای از آب و هوایی با یک گونه تقریبا برای هر منطقه رشد می کنند. اجتناب از کاشت در مناطق پست که در آن سرما ممکن است قرار بگیرد، و به درختان شما آسیب برساند. در صورت امکان، پیدا کردن موقعیت پناهگاه، مانند یک نقطه در سمت جنوب یا رو به غرب دور از وزش باد. که به درخت در میوه دهی کمک خواهد کرد.
نوع خاک و بافت:
آلو بهترین رشد را در بافت لوم ریز بافت و خاک لوم شنی دارد. این شرایط درتولید درختان و محصولات سالم قابل توجه است. اما دانشگاه کالیفرنیا اشاره می کند، که درختان آلو می توانند در در طیف گسترده ای از انواع خاک و بافت اعم از شن تا رس رشد کنند. در صورت امکان اجتناب از کاشت در خاک با مقدار رس بالا، برای اینکه این نوع خاک می تواند مشکلات زهکشی را بوجود بیاورد. درختان آلو بهترین رشد را در خاک اسیدی تا خنثی، با PH مابین ۵٫۰ و ۶٫۵ دارند و به ندرت در خاک قلیایی عملکرد خوبی نشان می دهند. اگر شما خاک قلیایی دارید، می توانید pH را با ترکیب گوگرد و یا کود حاوی سولفات آمونیوم قبل از کاشت کاهش دهید.
کاشت:
گودال را کمی عمیق تر و گسترده تر از گسترش ریشه حفر کنید. نهال را روی مقداری خاک نرم در وسط گودال کنده شده قرار دهید. مطمئن باشید که ریشه بخوبی پخش شده است. درختان استاندارد اندازه ۶ الی ۷/۵ متر از هم فاصله خواهند داشت. درختان پایه کوتاه ۴/۵ الی ۶ متر از هم فاصله دارند. برای نهال های داخل گلدان، گیاه را از گلدان جدا کرده و هر گونه ریشه گرد را با استفاده از قیچی باغبانی حذف کنید . برای درختان پیوندی، پیوند باید ۳ سانتی متر بالاتر از خط خاک در هنگام کاشت باشد.
مقدار آبیاری:
آبیاری عمیق کمک می کند تا ریشه های آلو عمیق تر در خاک گسترش یابند، به این ترتیب درخت مقاومت بیشتری در برابر خشکی خواهد داشت همچنین با خطرات مرتبط با گرما در مورد ریشه های کم عمق و نوسانات سریع درجه حرارت در سطح خاک به حداقل خواهد رسید. درختان آلو، مانند بسیاری از درختان میوه، در خاک هایی که مداوم آبیاری می شوند رشد خوبی ندارند. عدم آبیاری بین برنامه های آبیاری باعث خشک شدن خاک، و اجازه می دهد تا ریشه درخت تنفس کرده و از مشکلات مربوط به خاک اشباع از آب جلوگیری می کند. صرف نظر از تنوع، همه درختان آلو پاسخ خوبی به دو بار آبیاری در هفته می دهند.آبیاری باید همیشه در پایه درخت استفاده شود. آبیاری سقفی برگ درخت آلو را مرطوب می کند، به ویژه هنگامی که درخت در مرحله جوانی است، خطر ابتلا به بیماری قارچی برگ را بالا می برد. نشانه های کم آبی در درختان آلو، لبه های برگ درخت قهوه ای شده یا پژمردگی به طور کلی افزایش می یابد. آب و هوا و خاک شرایط محلی نیازهای آبیاری را تعیین می کنند. علاوه بر این، اگر پوست در قسمت پایه درخت از قهوه ای روشن به قهوه ای سیاه یا تیره تغییر پیدا کرد، نشان می دهد که درخت آلو بیش از حد آب دریافت کرده است.


آموزش احداث باغ آلبالو

آب و هوا:
آب و هوا، عمدتا دما، مهم ترین عامل موثر بر توزیع جغرافیایی درختان آلبالو است، به طور کلی درختان در تابستان های طولانی و گرم و یا جایی که درجه حرارت در زمستان برای دوره های کوتاه مدت بالا می باشد رشد خوبی دارند. درختان آلبالو جوان به طول روز طولانی به طور مستقیم خوب پاسخ می دهند اما با افزایش سن این پاسخدهی صورت نمی گیرد. درجه حرارت بسیار کم در زمستان ممکن است جوانه ها،شاخه های انتهایی را از بین ببرد.
خاک:
درختان آلبالو را در یک طیف گسترده ای از انواع خاک رشد می کنند که به خوبی زهکشی شده است. در بسیاری از مناطق مهم کشت آلبالو خاک غالب لومی شنی یا دیگر خاک های شنی است که معمولا خاک رس در قسمت زیرین قرار دارد. از آنجا که خاک رس سنگین تر اغلب به اندازه کافی خشک است، خاک سبک تر برای آلبالو ارجح تر است. خاک که بی آب هستند و بیش از حد خشک می باشند برای درختان آلبالو نامطلوب می باشد. بطور متوسط خاک حاصلخیز به نتایج بهتری نسبت به خاک بسیار بارور دارد.
زمان کاشت:
درختان آلبالو باید در اسرع وقت پس از حفر گودال کاشته شود برای جلوگیری از از بین رفتن درختان جوان. در صورت امکان، درختان در پاییز کاشته شوند. در مناطقی که زمستانهای بسیار سخت دارند، کاشت بهار بهتر است. در عرض های جغرافیایی میانی که در آن زمستان نسبتا خفیف هستند، کاشت پاییزه معمولا ترجیح داده شده است و در مناطقی که در آن آب و هوای معتدل است. درختان باید قبل از کاشت به طور کامل در خواب باشند برای جلوگیری از رشد جوانه. رشد جوانه قبل از کاشت معمولا تلفات در نهال را افزایش می دهد. شخم زدن و یا دیسک عمیق معمولا لازم است. جاییکه در آن فرسایش یک مشکل بالقوه است، تنها یک نوار 2 متری در ردیف درخت آماده می شود. از آنجا که آماده سازی خاک با محل و خاک نوع متفاوت خواهد بود، باید توصیه های محلی را دنبال کرد.
فاصله درختان در کاشت:
گاهی اوقات ارقام کوچکتر، مانند English Morello، در فاصله 4/5 تا 5/5 متری از هم کاشته می شوند. حداقل فاصله برای اکثر ارقام آلبالو 6 متر است. فاصله ممکن است به 7/5 متری هم افزایش یابد اگر خاک مناسب برای رشد درخت است، به ویژه برای ارقام قوی مانند ‘Montmorency. سیستم مربع به طور کلی در کاشت درختان آلبالو استفاده می شود. با این حال، سیستم کانتور را باید در برخی مناطق در نظر گرفت که در آن خطر فرسایش خاک وجود دارد. کاشت کانتور معنی کاشت هر ردیف از درختان در همان سطح و یا در یک خط منحنی با درجه انحراف خفیف همراه است که آب به آرامی حرکت می کند. در کاشت کانتور، باید حداقل فاصله حدود 5/5 متر بین ردیف ها باشد.
آبیاری:
درختان آلبالو به خاک های غرقاب حساس هستند و نباید بیش از حد آبیاری شوند.


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام