هرس نهال به روایت تصویر!

درختانی که به طور صحیح و مناسب هرس شده باشند نه تنها زیباتر به نظر می رسند بلکه بی خطر و سالم تر نیز خواهند بود ، هرس علاوه بر کمک به جوانسازی گیاه ، بر جهت رشد گیاه نیز تاثیر به سزایی دارد و به گیاه کمک میکند تا از شاخه های شکسته و آفات و بیماری هایی که به موجب آن ها ایجاد می شوند خلاص شود.