موسسه تحقیقاتی رویال نهال | ارقام نهال انگور

خرید نهال انگور, قیمت نهال انگور, فروش نهال انگور, نهالستان انگور, نهال انگور, نهال فروشی انگور

این گیاه از تیره انگور (Vitaceae) بوده و جنس ویتیس (Vitis) دارای دو جنس زیر جنس موسکادینیا (Muscadinia) و ائوویتیس (Euvitis) می باشد. گونه های مربوط به زیر جنس ائوویتیس شامل منشاء آسیایی ( V. amrensis) ، منشاء آسیا – اروپا (V.viniferaL.) و منشاء امریکایی (V. Labrusca , V. berlandieri , V. riparia , V. solanis) می باشد.
انواع نهال انگور ویتیس وینیفرا به صورت تجاری پرورش داده می شود و زیر گونه مهم ان ویتیس ساتیوا (V. sativa) می باشد که میوه های ارقام مختلف این ریز گونه قابل خوراک است. جوانه های باروز انگور از نوع جوانه های مرکب (Compound buds) بوده و هنگام بیدار شدن ابتدا یک شاخه حاصل شده و روی آن بین 1الی 4 خوشه ظاهر می شود. اکثر ارقام انگور گل های کامل و دو جنسی دارند اما برخی از آنها همچون V. rotundifolia دو پایه می باشند. محل استقرار جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله بوده و تراکم جوانه های بارور بر روی شاخه سک ساله انگور ، به ارقام مختلف آن بستگی دارد. معمولا در ارقام دانه دار، تراکم جوانه های بارور در قسمت پایین شاخه و در ارقام بیدانه مثل انگور سفید بیدانه ، تراکم جوانه های بارور بین گروه های چهارم تا دوازدهم بیشتر می باشد. در طول شاخه های یک ساله ، روس هر گره دو جوانه وجود دارد که یکی از آنها بدون نیاز سرمایی در فصل رشد سال جاری بیدار شده و شاخه های جانبی را حاصل می کند و جوانه دیگر که جوانه اصلی نام دارد بعد از گذراندن یک دوره سرما در سال آتی فعال می شود.
روی هر گره شاخه یک ساله علاوه بر جوانه ها ، خوشه (Cluster) و یا پیچک (Tendril) و برگ ها قرار می گیرند.
پیچک ها که از لحاظ زیست شناسی تشابه عضوی (Analog) با خوشه ها دارند ، بر روی شاخه یک ساله بعد از اتمام گره های مربوط به خوشه ، روی گره های تولید کننده پیچک قرار می گیرند. خوشه ها و پیچک ها در روی هر گره و در مقابل برگ ها قرار می گیرند. طرز قرار گرفتن خوشه ها و یا پیچک ها در ارقام انگور اروپایی دو در میان بوده به طوری که دو گره متوالی حاوی خوشه یا پیچک می باشند. برگ های انگور پهن با رگبندی پنجه ای و حاوی پنج لوب بوده و در برخی از ارقام انگور لوب ها کاملا مشخص می باشد.
زمان تمایز گل ، اوایل تیرماه بوده و معمولا همزمان با گلدهی فصل جاری می باشد. هنگامی که میانگین دما در اوایل بهار به 10 درجه سانتی گراد برسد، جوانه های انگور بیدار می شوند که معمولا مطابق با نیمه دوم اردیبهشت ماه می باشد. خوشه های گل (Inflorescences) در اوایل خرداد ظاهر شده و گل ها در نیمه اول تیر ماه و حدود 5/1 الی 2 ماه بعد از بیدار شدن جوانه ها ، باز می شوند. مدت گلدهی در انگور 10-8 روز می باشد . هر گل انگور شامل 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ، 5پرچم و یک مادگی با 3-2 عدد برچه (Carpel) می باشد. گلبرگ ها به رنگ سبز بوده و از بالا به هم چسبیده و به صورت کلاهک (Calyptera) از گل جدا می شوند. داخل هر برچه دو عدد تخمک وجود دارد و در صورت تلقیح کامل 6-4 عدد بذر در داخل هر میوه حاصل می شود. گل های انگور روی گل آذین خوشه ای مرکب تشکیل می شوند. میوه های انگور از نوع سته حقیقی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم انگور در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می رسند. در حدود 300 رقم انگور در ایران وجود دارد و برخی از ارقام تجاری آن شامل انگور سفید بیدانه ، انگور قرمز بیدانه، صاحبی، ریش بابا، یاقوتی، حسینی، عسگری، فخری، شیرازی و خلیلی می باشد.
نیاز سرمایی جوانه های انگور در حدود 350-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. انگور از درختان میوه مناطق معتدل بشمار می آید و به سرمای شدید زمستان حساس بوده و به طور متوسط سرمای 18- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. این گیاه به تابستان های گرم و زمستان های ملایم نیاز دارد. انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک های آهکی بوده و در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 300 میلی متر باشد ، می توان به صورت دیم پرورش داد و در مناطق کم باران در طی فصل رشد 4-3 نوبت آبیاری می شود. خاک های سبک با بافت لومی شنی برای پرورش انگور مناسب می باشد. ازیاد انگور توسط قلمه های خشبی که در اواخر پاییز و یا اواسط هار تهیه می شوند، انجام می گیرد. اکثر قلمه های انگور به راحتی ریشه حاصل می کنند اما برخی از ارقام انگور همچون ویتیس برلاندیری (V. berlandieri) سخت ریشه زا هستند. در کشور های اروپا و امریکا به علت وجود شته فیلوکسرا(Phylloxera) که ارقام اروپایی به آن حساس می باشند و در ریشه گال ایجاد می کند ، از پایه های ارقام انگور امریکایی استفاده می شود و برای این منظور از طریق پیوند نیمانیم و یا پیوند روی میزی (Bench grafting) توسط پیوند ، ارقام انگور مورد نظر تکثیر داده می شوند. در مناطقی که زمستان های سرد و یخبندان های شدید دارند ، بوته های انگور به روش خوابیده یا خزنده که یک روش سنتی می باشد ، هدایت و تربیت می گردند. اما در مناطق که زمستان های ملایم دارند می توان بوته های انگور را به صورت داربستی و با روش های مختلف هدایتی از جمله روش کوردون، پاچراغی ، چتری و سیلوز پرورش داد. فاصله کشت بوته ها در روش خوابیده 3 متر و در روش داربستی در حدود 5/2 متر می باشد. شاخه های یک ساله انگور همه ساله نیاز به هرس دارند و شدت هرس با توجه به قدرت رشد بوته ها و نوع رقم انگور به صورت هرس کوتاه از روی 3-2 جوانه ، هرس متوسط از روی 5-4 جوانه و هرس طویل از روی 12-8 جوانه انجام می گیرد. هرس مخلوط یا گیو در بوته های انگور که به روش پاچراغی با شاخه طویل هدایت شده باشند، انجام می گیرد. در این روش یک شاخه طویل و یک شاخه کوتاه در روی هر بازوی فرعی ، باقی گذاشته می شود. هرس کوتاه در بوته های ضعیف که باروری کمتر دارند، انجام میگیرد. دیر هرس کردن انگور موجب بروز اشک مو (Weeping) یا گریه مو می گردد. زیرا در اوایل بهار هنگامی که دمای خاک به 10 درجه سانتی گراد می رسد، ریشه مو شروع به جذب آب و مواد معدنی کرده و دیر هرس کردن موجب ترشح شیره خام از محل برش شاخه می شود. در طی فصل رشد ، برای افزایش کمیت و کیفیت محصول ، در بوته های ارقام نهال انگور انگور هرس سبز انجام داده می شود. برای این منظور عملیاتی همچون حذف تعدادی از برگ ها ( معمولا 20 درصد از برگ ها )، نوک برداری یا پانسمان ، حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله ، تنک کردن خوشه ها و حذف شاخه های فرعی انجام می گیرد. معمولا برای رشد کامل هر خوشه انگور به 26-22 عدد برگ نیاز می باشد و بوته هایی که به صورت خوابیده پرورش داده می شوند در اثر عدم رسیدن نور کافی و تهویه ناقص، خوشه ها به طور کامل نمی رسند و وجود رطوبت نسبی بالا در داخل بوته سبب رشد امراض قارچی بویژه سفیدک می گردد. معمولا حذف 20 درصد از برگ های اضافی برای هر بوته مناسب است. حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله موجب کاهش ریزش گل ها ، افزایش اندازه حبه ها و زودرس شدن محصول می گردد. برای کاهش ریزش گل ها معمولا عمل حلقه برداری یک هفته قبل از گلدهی و برای افزایش حجم یا اندازه حبه ها بویژه در ارقام بیدانه عمل حلقه برداری ، کمی پس از ریزش طبیعی کل ها انجام می گیرد.


نهال انگوریاقوتی

نام نهال : انگور یاقوتی
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
مشخصات انگور :
انگور یاقوتی انگوری زود رس به رنگ قرمز با حبه های ریز با خوشه هایی متراکم که بیشتر مصرف تازه خوری داردو جز اولن انگورهاییست که به بازار وارد میشود.

جهت خرید نهال انگور یاقوتی و اطلاع از قیمت نهال انگور یاقوتی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگورمویز ترکمن ۴

نهال:انگور ترکمن ۴
: انگوری است بیدانه ,میان رس وشکل حبه ها گرد متوسط کمی کشیده ورنگ آن سیاه میباشد این رقم ازانگورهای کمیاب بوده ومنبع بیشترین تولید کشمش این رقم, کشورترکمنستان است ,در بعضی جاها بانام مویز ودربعضی مناطق ازآن به عنوان بلک سیدلس نام میبرند وبرای تازه خوری وکشمش استفاده میشود کشمش این انگوردارای خواص خوب و در بازار بالا ترین قیمت را دارا میباشد ودر بازار کشمش ان را بانام مویز میشناسند این رقم اگر به صورت انبوه تولید شود از انگورهای مهم وصادراتی خواهد بود.

جهت خرید نهال انگور ترکم 4 و اطلاع از قیمت نهال انگور ترکمن 4 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور موسکات

نام نهال : انگور موسکات
موارد اشاره : تازه خوری
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
مشخصات انگور :
انگور مو سکات با حبه های گرد گوشتی دانه دار به رنگ سبز دیر رس بوده و طعمی شیرین و معطر دارد منشا این انگور فرانسه می باشد.

جهت خرید نهال انگور موسکات و اطلاع از قیمت نهال انگور موسکات با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور لعل حسینی

نام نهال : انگور لعل حسینی
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط تیرماه
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور لعل حسینی و اطلاع از قیمت نهال انگور لعل حسینی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور کندوری زود رس

نهال :انگور کندوری زود رس
حبه انگور :oboroid
خوشه انگور: conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۶۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱ شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور کندوری زود رس و اطلاع از قیمت نهال انگور کندوری زود رس با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور کریمسون بی دانه

نام نهال : انگور کریمسون بی دانه
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور کریسمون بی دانه و اطلاع از قیمت نهال انگور کریسمون بی دانه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور قزل اوزوم

نام نهال :انگور قزل اوزوم
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور قزل اوزوم و اطلاع از قیمت نهال انگور قزل اوزوم با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه

نام نهال : انگور فیلیم سیدلس بی دانه
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
مشخصات انگور :
از ارقام تجاری و وارداتی و بسیارمناسب می باشد.رقمی بازار پسند و زود رس با طعم عطری فوق العاده با زمان انبارداری بالا.

جهت خرید نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه و اطلاع از قیمت نهال انگور فیلیم سیدلس بی دانه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگورفرانسوی

نام نهال :انگورفرانسوی
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱ مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس
مشخصات انگور :
نهال انگور فرانسوی دارای حبه های درشت و سرخ رنگ می باشد.این حبه ها مانند انگورهای مثقالی دارای حبه های گردو درشت هستند.

جهت خرید نهال انگور فرانسوی و اطلاع از قیمت نهال انگور فرانسوی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور عسگری

نام نهال : انگور عسگری
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگورعسکری و اطلاع از قیمت نهال انگور عسکری با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور صاحبی سیاه

نام نهال :انگور صاحبی سیاه
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اویل مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگورصاحبی سیاه و اطلاع از قیمت نهال انگور صاحبی سیاه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور شاهانی ۶

نام نهال :انگور شاهانی
حبه انگور : oblate
خوشه انگور:longconical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور شاهانی 6 و اطلاع از قیمت نهال انگور شاهانی 6 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور شاهانی ۵

نام نهال :انگور شاهانی
حبه انگور : oblate
خوشه انگور:shortconical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور شاهانی 5 و اطلاع از قیمت نهال انگور شاهانی 6 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور شاهانی ۴

نام نهال :انگور شاهانی
حبه انگور : oroid (oral)
خوشه انگور: cylindrical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
عمر اقتصادی : بیش از ۶۰ سال
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور شاهانی 4 و اطلاع از قیمت نهال انگور شاهانی 4 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


 نهال انگور شاهانی ۳

نام نهال :انگور شاهانی
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور: cylindrical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
عمر اقتصادی : بیش از ۶۰ سال
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور شاهانی 3 و اطلاع از قیمت نهال انگور شاهانی 3 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور شانی

نام نهال :انگور شانی
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور: cylindrical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اوایل مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور شانی و اطلاع از قیمت نهال انگور شانی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور سیاه سردشت

 نام نهال : انگور سیاه سردشت
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور سیاه سر درشت و اطلاع از قیمت نهال انگور سیاه سر درشت با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور ریش بابا

نام نهال :انگور ریش بابا
حبه انگور :ellipsoidal
خوشه انگور: eylindrical winged
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور ریش بابا و اطلاع از قیمت نهال انگور ریش بابا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور رد گلوب

  نام نهال : انگور رد گلوب
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواخر شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
مشخصات انگور :
رقمی بسیار درشت (اندازه گوجه سبز بزرگ ) میان رس و دانه دار بارنگی صورتی مایل به قرمز ظاهری بسیار جذاب و خوشه های بزرگ.حبه ی این رقم پوست نازک با بافتی سفت و گوشتی مقاوم در برابر ترک خوردگی .انگور رد گلوب از بهترین انگورهای دنیا محسوب می شود.

جهت خرید نهال انگور رد گلوب و اطلاع از قیمت نهال انگور رد گلوب با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور خلیلی

نام نهال :انگور خلیلی
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط تیر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور خلیلی و اطلاع از قیمت نهال انگور خلیلی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


 نهال انگور خضری قرمز

نام نهال :انگور خضری قرمز
حبه انگور : oroid(oral)
خوشه انگور: conicalshouldered
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور خضری قرمز و اطلاع از قیمت نهال انگور خضری قرمز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


 نهال انگور پرلت

 نام نهال :انگور پرلت
حبه انگور : spherical
خوشه انگور: shortconical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور پرلت و اطلاع از قیمت نهال انگور پرلت با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بی دانه کشمشی

 نام نهال :انگور بی دانه کشمشی
حبه انگور : spherical
خوشه انگور:conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۸۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور بیدانه کشمشی و اطلاع از قیمت نهال انگور بیدانه کشمشی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بی دانه قرمز

نام نهال :انگور بی دانه قرمز
حبه انگور : spherical
خوشه انگور:cylindrical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۶۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور بیدانه قرمز و اطلاع از قیمت نهال انگور بیدانه قرمز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بیدانه قرمز 3

نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۳
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور: short conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور بیدانه قرمز 3 و اطلاع از قیمت نهال انگور بیدانه قرمز 3 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بیدانه قرمز2

نام نهال :انگور بیدانه قرمز ۲
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور: long conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۳۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور بیدانه قرمز 2 و اطلاع از قیمت نهال انگور بیدانه قرمز 2 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بی دانه پیکانی

نام نهال :انگور بی دانه پیکانی
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور:conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۸۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : مرداد
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور بی دانه پیکانی و اطلاع از قیمت نهال انگور بی دانه پیکانی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور بیدانه قرمز 5

 نام نهال :انگور بیدانه قرمز۵
حبه انگور : ellipsoidal
خوشه انگور: conical
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۵۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱۵ شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس

جهت خرید نهال انگور بیدانه قرمز 5 و اطلاع از قیمت نهال انگور بیدانه قرمز 5 با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.رر


نهال انگوربلک سیدلس بی دانه

نام نهال : انگوربلک سیدلس بی دانه
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : اواسط شهریور
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۵% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس
مشخصات انگور :
از ارقام مناسب برای احداث باغات مدرن تجاری می باشد.این رقم در ایران برای اولین بار در نهالستان مهندس ارمین قاسمی تولید گردیده است.

جهت خرید نهال انگور بلک سیدلس بی دانه و اطلاع از قیمت نهال انگور بلک سیدلس بی دانه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور احمدی

 نام نهال :انگور احمدی
حبه انگور :oboroid
خوشه انگور: doublecluster
موارد اشاره : تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
زمان رسیدن : ۱ مهر
تحمل سرما : c15 – c18
مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
تحمل خشکی : متحمل
مقدار قند : ۱۸ -۲۶ درجه بریکس.

جهت خرید نهال انگور احمدی و اطلاع از قیمت نهال انگور احمدی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور شیرازی

 فروش انواع نهال انگور به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشهها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

جهت خرید نهال انگور شیرازی و اطلاع از قیمت نهال انگور شیرازی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور چشم گربه ( پیشیک گوزی )

  خرید انواع نهال انگور بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.

جهت خرید نهال انگور چشم گربه (پیشیک گوزی) و اطلاع از قیمت نهال انگور چشم گربه (پیشیک گوزی) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور رازقی

نهال انگور دیم این رقم، اکثراً در آذربایجان کشت می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری داشته و به مقدار اندکی نیز در شیره پزی (دوشاب) به مصرف می رسد. زمان برداشت آن مهرماه بوده و جزو انگورهای دیررس است.
جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها فاقد کرک می باشند. رنگ دمبرگ این رقم قرمز است. شاخه ها کوتاه (1 متر) بوده و رنگ آن قهوه ای سیر است. گلهای نوع قرمز بیشتر ماده بوده و در نوع سفید کامل می باشند. خوشه این رقم مخروطی شکل و تعداد حبه آن کم است. دم خوشه بلند و سبز رنگ بوده و حبه ها، گرد تا بیضی متوسط، بسیار نازک پوست و دانه دار می باشند. میزان قند میوه این رقم حدود 150 گرم در لیتر، میزان الکل آن حدود 10 گرم در لیتر، مقدار مواد خشک میوه 20 گرم در لیتر و میزان ویتامین B آن 5/1 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

جهت خرید نهال انگور رازقی و اطلاع از قیمت نهال انگور رازقی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور فخری

خرید نهال انگور دیم این رقم، که در بعضی از نقاط تبرزه نیز نامیده می شود، بیشتر مصرف تازه خوری داشته و یکی از انگورهای مجلسی به شمار می آید. از این انگور، گاهی به صورت کشمش نیز استفاده می شود. محل پراکندگی آن در آذربایجان شرقی و غربی بوده و در دیگر نقاط موخیز ایران نیز دیده می شود. فخری جزو ارقام زودرس بوده و پس از انگور یاقوتی به بازار عرضه می شود. جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها و دمبرگ آن فاقد کرک می باشند.
رنگ دمبرگ ها قرمز است. شاخه این رقم سبز رنگ بوده و بر روی آنها حلقه های قرمز رنگ دیده می شود. گل های آن کامل شکل خوشه ها مخروط کشیده است که دم خوشه آن نسبتاً کوتاه و سبز رنگ می باشد. حبه، بیضی شکل دانه دار، نسبتاً ضخیم پوست بوده و رنگ، آنها زرد متمایل به کهربایی است. مقدار قند میوه این رقم حدود 141 کرم در لیتر، اسید آن حدود 9/2 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 8 گرم در لیتر، میزان مواد خشک آن حدود 18 گرم در لیتر و مقدار ویتامین B آن 1/0 میلی‌گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

جهت خرید نهال انگور فخری و اطلاع از قیمت نهال انگور فخری با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور الحقی

 فروش نهال انگور دیم این رقم، دو رنگ سفید و سیاه دیده می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری دارد. محل پراکندگی آن آذربایجان (سروروری) بوده و یکی از انگورهای دیررس به شماره می آید. جوانه انتهایی آن بسته و دارای کرک های بلند است.
برگ های آن فاقد کرک برگهایش برجسته و دارای رنگ سبز روشن می باشند. بلندی شاخه ها به 1 تا 5/1 متر می رسد و مقطع آن ها زاویه دار بوده و رنگشان سبز بارگه‌های قرمز متمایل به بنفش است. گل های آن کامل و خوشه ها نسبتاً کوتاه، مخروطی و دارای تراکم اندک می باشند. دم خوشه، بلند، نیمه خشبی و قهوه ای رنگ بوده و حبه ها بیضی شکل و دانه دار می باشند.
میزان قند میوه این رقم 138 گرم در لیتر، اسید آن 5 گرم در لیتر، درصد الکل میوه 1/8 گرم در لیتر مقدار مواد خشک آن 20 گرم در لیتر و مقدار الکل ویتامین موجود در میوه 3/2 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

جهت خرید نهال انگور الحقی و اطلاع از قیمت نهال انگور الحقی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور رشه

نهال انگور شمشیری این رقم، بیشتر در نواحی سردشت پراکنده بوده و به نام های خوشنام و تری اسپیکه که همان انگور سیاه می باشد، معروف است. این انگور بیشتر مصرف تازه خوری داشته و جزو انگورهای نسبتاً زودرس می باشد.
جوانه انتهایی آن باز، بدون کرک و به شاخه ها متوسط (تا5/1) بدون کرک و دارای رنگ سبز سیر بارگه های بنفش بوده و دارای تعداد زیادی پیچک می باشند. شکل خوشه ها، مخروطی کوتاه، بسیار پرچم و بزرگ بوده و تراکم آن کاملا زیاد می باشد. دم خوشه، کوتاه، نیمه خشبی و قهوه‌ای رنگ است.
حبه ها، کروی شکل و دانه دار بوده و رنگ گوشت این انگور نیز مانند پوست حبه آن قرمز است. اما آب آن زرد رنگ می باشد. میزان نسبی قند میوه این رقم حدود 185 گرم در لیتر، اسید آن حدود 7/3 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 11 گرم در لیتر، درصد مواد خشک آن 25 گرم و مقدار ویتامین C ان برابر با 1/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک است.

جهت خرید نهال انگور رشه و اطلاع از قیمت نهال انگور رشه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور سفید کشمشی

 خرید نهال انگور شمشیری حبه این رقم، گرد، بی دانه و رنگ سفید مایل به زرد (کرم) بوده و دارای خوشه ای متراکم و حساس به سرما است. رنگ کشمش حاصله از این رقم با توجه به طرز تهیۀ آن، سبز یا قهوه ای است. ب- انگور قرمز کشمشی این رقم نیز بیدانه بوده و رنگ حبه های آن مانند انگور سفید کشمشی گرد هستند و قرمز می باشند. این انگور، به عروس ورزن معروف است. برگ های این رقم نازک بوده و برای تهیۀ دلمه مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت خرید نهال انگور سفید کشمشی و اطلاع از قیمت نهال انگور سفید کشمشی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور مایه مو

 فروش نهال انگور شمشیری این انگور، بیشتر به صورت تازه مصرف می شود. حبه های آن دانه دار، گرد و سفیدرنگ است. از حیث سبزه و کشمش، درجه دوم به شمار آمده و از نظر صنعتی، برای تهیه دوشاب یا شیره مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت خرید نهال انگور مایه مو و اطلاع از قیمت نهال انگور مایه مو با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور جین یا مروارید

 نهال انگور فرنگی این انگور، بیدانه و سفید رنگ بوده و فقط برای تهیه کشمش پلویی مورد استفاده قرار می گیرد. برگ های ان نازک و سبز روشن است و برای تهیه دلمه مناسب می بشاد.

جهت خرید نهال انگورجین یا مروارید و اطلاع از قیمت نهال انگور جین یا مروارید با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور سیاه شیره

خرید نهال انگور فرنگی نام محلی آن در آذربایجان قره شیره است. مقاومت این رقم در برابر سرما نسبتا زیاد بوده و حبه آن دانه دار، ضخیم پوست و سیاه رنگ است. خوشه انگور سیاه شیره، بسیار فشرده و متراکم بوده و دانه های پان پوشیده از مقدار زیادی پروتئین می باشد. این انگور از نظر رسیدن میوه، از انگورهای دیررس به شمار می اید. شاخه انگور سیاه شیره (قره شیره) عموما قهوه رنگ است. به نحوی که شناختن بوته آن در فصل زمستان که بوته فاقد برگ می باشد، بسیار آسان است. مورد استفاده اصل این رقم تهیه شیره است.

جهت خرید نهال انگور سیاه شیر و اطلاع از قیمت نهال انگور سیاه شیر با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور گزن دایی

 نهال انگور گلدن گروپ حبه های این انگور گرد، به درشتی یک گوجه کوچک، دانه دار، ضخیم پوست، ترد و شکننده، سفید رنگ مایل به زرد بوده و خوشه آن کم پشت است. کشمش این رقم سیاه رنگ و بسیار مرغوب می باشد. برگ های انگور گزن دایی زبر و رنگ آنها سبز تیره است.

جهت خرید نهال انگور گزن دایی و اطلاع از قیمت نهال انگور گزن دایی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور کندمه

 خرید نهال انگور رد گروپ پوست این رقم ریال قرمز تیره ولی آب آن سفید رنگ است. این انگور نیز زودرس بوده و پس از انگور خلیللی می رسد. انگور کندمه، دانه دار است. و اگر پس از رسیدن فورا چیده نشود خوشه آن بر روی بوته می پوسد. این انگور، برای خوردن به طور تازه و تهیه کشمش نیز مصرف می شود.

جهت خرید نهال انگور کندمه و اطلاع از قیمت نهال انگور کندمه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور تبرزه

 حبه های این انگور، دانه دار، کشیده، فوق العاده شیرین و غالبا سفید رنگ مایل به زرد بوده، اما گاهی انگور تبرزه قرمز رنگ نیز مشاهده شده است. کشاورزان اطراف ارومیه، آب این رقم را برای شنوایی بهتر در گوش خود می ریزند. کشمش این رقم بسیار مرغوب و نسبتا کمیاب است. آب های انگور تبرزه از نظر تجاری، همواره 3 برابر بهای انگورهای دیگر بوده است.

جهت خرید نهال انگور تبرزه و اطلاع از قیمت نهال انگور تبرزه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور دیزماری

 حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد و زودرس می باشد و برگ های آن سه بریدگی دارند. عمده ترین مصرف این انگور، تازه خوری بوده اما گاهی به مصرف تهیه کشمش نیز می رسد.

جهت خرید نهال انگور دیزماری و اطلاع از قیمت نهال انگور دیزماری با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور دست ارچین

 این نوع انگور را در تابستان به شکل تازه خوری مورد استفاده قرار نمی دهند بلکه خوشه های آن را که نسبتا بزرگ می باشد، به صورت آونگ برای فصل زمستان نگاه می دارند. حبه انگور دست ارچین دانه دار و شکل پان بیضی است. از این انگور کشمش نیز تهیه می شود.

جهت خرید نهال انگور دست ارچین و اطلاع از قیمت نهال انگور دست ارچین با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز

 علت این نامگذاری آن است که حبه های این انگور، به پستان بز شباهت دارند. حبه های این رم دانه دار، ضخیم پوست و سفید یا قرمز رنگ است. خوشه های این انگور کوچک و تنک هستند. مورد مصرف این انگور، تهیه شیره، ترشی و نگهداری به صورت آونگ است.

جهت خرید نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز و اطلاع از قیمت نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور اردوباد

 حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ بوده و خال هایی قهوه ای رنگ بر روی آن دیده می شود.

جهت خرید نهال انگور اردوباد و اطلاع از قیمت نهال انگور اردوباد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور گرمیان

 حبه های این انگور، دانه دار، شیرین نازک پوست و سفید رنگ مایل به زرد است.

جهت خرید نهال انگور گرمیان و اطلاع از قیمت نهال انگور گرمیان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور کردبوغان

 حبه های این انگور، درشت بوده و تقریبا مشابه حبه های انگور دست ارچین است. رنگ خوشه ها سبز، حبه ها دانه دار و جنس میوه نامرغوب است.

جهت خرید نهال انگور کردبوغان و اطلاع از قیمت نهال انگور کردبوغان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور مراغه

 حبه های این انگور، بیدانه، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد، نازک پوست، پر آب و شیرین است. کشمش این انگور، بسیار مرغوب است.

جهت خرید نهال انگور مراغه و اطلاع از قیمت نهال انگور مراغه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال انگور فرنگی

 این گیاه از تیره ریبه ساسه (Ribesaceae) ، از جنس ریبس (Ribes) بوده دارای دو گونه عمده بنام انگور فرنگی دانه ریز (R. rubrum) یا ریب انگور و انگور فرنگی دانه درشت (R. grassularia) می باشد که به صورت تجاری پرورش داده می شوند. انگور فرنگی دانه ریز دارای شاخه های با پوست قهوه ای رنگ، برگ های پنجه ای شبیه برگ انگور و لوب های دندانه دار می باشد. گل های این گونه ، روی گل آذین خوشه ای با گلبرگ های سفید و میوه های سفید، زرد و سیاه می باشد. انگور فرنگی دانه درشت دارای شاخه های با پوست خاکستری و خارهای سه شاخ، برگ های قلبی شکل و لوبدار و دندانه ریز می باشد. میوه های آن به اندازه نخود با رنگ سبز و قرمز و یا زرد می باشد . این گیاه به زمستان طولانی برای برطرف شدن نیاز سرمایی احتیاج دارد. گرچه میوه های انگور فرنگی در ماه های تیر و مرداد می رشد اما فصل رشد طولانی تابستان برای رشد این گیاه مناسب می باشد .انگور فرنگی به صورت وحشی در جنگل ها و بیشه های کم درخت اروپا، آسیا ، سیبری و شمال آفریقا رشد می کند. انگور فرنگی دانه درشت در نواحی شمال ایران ، ارتفاعات البرز، مازندران به صورت وحشی موجود می باشد.
سرمای دیر رس بهاره به این گیاه آسیب می رساند . هوای معتدل و مرطوب برای رشد انگور فرنگی مناسب می باشد . اما رطوبت بیش از حد موجب بروز سفیدک می شود. انگور فرنگی در خام های مختلف قادر به رد می باشد اما خاک های زهکشی شده و قوی را دوست دارد. ازدیاد انگور فرنگی از طریق تهیه قلمه های خشبی و نیمه خشبی انجام می گیرد. برای این منظور در شهریور ماه میتوان قلمه هایی به طول 20-15 سانتی متر تهیه کرد و در بستر گلخانه ریشه دار نمود . رقم انگور فرنگی دانه درشت از طریق خوابانیدن کپه ای نیز قابل تکثیر می باشد . برای کشت بوته های ریشه دار انگور فرنگی ، قبلا زمین را شخم زده و معمولا فاصله کشت بوته ها 120-100 سانتی متر و فاصله ردیف های کشت 2-5/1 متر در نظر گرفته می شود. شخم بین ردیف های کشت به شرط عمیق نبودن ، پرورش گیاهان پوششی یا استفاده از خارکپوش ( مالچ ) برای حفظ رطوبت خاک ، کوددهی منظم سالیانه ، کنترل بیماری ها بویژه سفیدک از تدابیر لازم برای پرورش نهال های انگور فرنگی می باشد. جوانه های بارور انگور فرنگی اکثرا در جانب شاخه های یک ساله و گاهی بر روی شاخه های 3-2 ساله تشکیل می شوند. بهترین محصول بر روی شاخه های یک ساله حاصل می شود. بنابراین در هرس بوته های انگور فرنگی ، شاخه های مسن تر از سه سال حذف می گردند. میوه های انگور فرنگی در اواسط تابستان ( تیر و مرداد ) می رسند. برای ارسال به مناطق دور ، میوه های کمی سفت رس برداشت می شوند. میوه های انگور فرنگی بسیار حساس بوده و بعد از چیدن در نیم جعبه ها یا سبد های کوچک قرار داده می شوند.

جهت خرید نهال انگور مراغه و اطلاع از قیمت نهال انگور مراغه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.

قلمه انگور- انگور-نهال انگور-نهال1ساله یکساله انگور-نهال 2ساله دوساله انگور-نهال 3ساله سه ساله انگور-روش کاشت نهال انگور-خواص انگور-خواص هسته انگور-ارقام انگور-ارقام تجاری انگور-فروش نهال انگور-خرید نهال انگور-انواع نهال انگور-بهترین رقم انگور-فروش قلمه انگور -خرید قلمه انگور-بهترین نوع نهال انگور-قیمت نهال انگور-پرورش انگور-تکثیر درخت انگور -نهال انگور پاکوتاه-انواع انگور پا کوتاه-خرید نهال انگور پاکوتاه-فروش نهال انگور پاکوتاه-ارقام انگور پاکوتاه-اسم انواع انگور-انواع انگور-لیست قیمت انواع نهال انگور-فروش نهال اصلاح شده انگور-خرید نهال اصلاح شده انگور-فروش نهال انگور در تهران-فروش نهال انگور در کرج-فروش نهال اصلاح شده انگور در تهران-فروش نهال اصلاح شده انگور در کرج-ارقام نهال انگور-فروش نهال انگور از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت انگور-بهترین نوع انگور-درخت انگور-فروش نهال سایز بزرگ انگور-فروش نهال بن دار انگور-فروش درخت انگور-خرید نهال سایز بزرگ انگور-خرید نهال بن دار انگور-خرید درخت انگور-نهالستان انگور-مرکز فروش نهال انگور-پرورش نهال انگور-فاصله کاشت درخت انگور-زمان هرس درخت انگور-پرورش درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-نگهداری درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-قلمه زدن درخت انگور-انواع انگور در ایران-نحوه نگهداری درخت انگور-کاشت هسته انگور-درخت انگور زینتی--قیمت انگور-قیمت نهال انگور-انگور و لاغری-نهال انگور شناسنامه دار-تکثیر درخت انگور-فصل برداشت انگور-نحوه کاشت درخت انگور-روش کاشت درخت انگور-درخت انگور-آموزش پیوند زدن درخت انگور- هرس درخت انگور-سمپاشی درخت انگور-بیماریهای درخت انگور-نگهداری درخت انگور-تقویت درخت انگور-عمر درخت انگور-باغ انگور-کاشت انگور در خانه-زمان کاشت نهال انگور-احداث باغ انگور-قیمت انگور-نهال انگور -خرید نهال انگور-ارقام نهال انگور-شکوفه درخت انگور-علت ریزش میوه انگور-فاصله کاشت درخت انگور-عکس درخت انگور-نهال انگور -درخت انگور-کاشت هسته انگور در گلدان-نهال انگور فرانسوی-نهال انگور شمشیری-انگور ژاپنی-انگور فرنگی-نهال انگور ژاپنی-نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور فرنگی-انگور یاقوتی، انگور چفته قزوین،انگور مایه مو،انگور الحقی سفید و قرمز،انگور دوده،انگور ایری جان یرجین،انگور عنتاب،انگور سرخاپوست،انگور گندمه،انگور رجین،انگور سمرقندی،انگور مثقالی،انگور کرآلو،انگور بخارایی،انگور میش پستان،انگور گل بر طبق مشهد،انگور بیدمشکی،انگور پزیداوزومی،انگور تفتی سیاه،انگور احمدی،انگور گل بر طبق،ر اتابکی مرکز،انگور رطبی شیراز،انگور طائفی، انگور قندهاری،انگور ملایی،انگور کندری،انگور ملکی،انگور قی سنگی،انگور کلاهداری،انگور دم روباهی،انگور امیری زابل،انگور حضوری مشهد،انگور دیوانه کاشمر،انگور معره اصفهان،انگور رئیسی کاشمر،انگور کوهی بیرجند،انگور تکه آذربایجان،انگور بول مازو آذربایجان،انگور داش قره،انگور دیزماری،انگور اردوباد،انگور سقل سولیان،انگور مسکه،انگور میرزایی،انگور گزنه ای، انگور خیر و برکت، انگور منقاگاو چم جغجغه،انگور مام برایمه،انگور قرره شیرف سعدانی،انگور حلاقی،انگور ناز دانه،انگور کرلوژ،انگور کاژاب،انگور سفیدخر،انگور ترشک،انگور کله ریوی،انگور آل دوست،انگور آل بابا،انگور زیلگه،انگور سنجری،انگور انگوکته،انگور سرقوله،انگور جیدره دوده،انگور توگل کن،انگور بقیله،انگور بول مازوج،انگور آق چردکلی،انگور علی بابا،انگور قرمزی پوسچه،انگور قره یرپاق،انگور قره ملح،انگور قره تخماقی،انگور گول آبی،انگور ملاعلی قره سی،انگور سیاه مومنافی،انگور خرسیاه بهشتی،انگور ریولی سیاه،انگور انتخابانگوری، سیاه دره ای،انگور صابونه،انگور سورن اجا،انگور حلاقی،انگور خرم آبادی،انگور ویس قلی،انگور برفی،انگور سفید خوشه،انگور سایل سفید،انگور توپی،انگور گزنه زرد،انگور برفی رشت،انگور کالکی،انگور سعیمانی،انگور لرکش،انگور هلاکو،انگور روباه اسدمی، انگور صحنه ای،انگور پروانه،انگور سبز عباسی،انگور چی چیله،انگور باکره ای،انگور کومی،انگور بولاقمه،انگور نفتی،انگور هاله،انگور چرم انگور،انگور سبزه دره،انگور مابلان،انگور پیوندی شایانی، انگورشیلی،انگور سبزه علی،انگور سوره،انگور کراک،انگور زرده ای مره ای،انگور مهرگان،انگور خراسانی،انگور دل خروس،انگور الکلی،انگور مهره،انگور کوله،انگور دوزول،انگور ایته،انگور پیکمی.

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام