موسسه تحقیقاتی رویال نهال | ارقام نهال آلو

خرید نهال آلو, قیمت نهال آلو, فروش نهال آلو, نهالستان آلو, نهال آلو, نهال فروشی آلو

انواع نهال آلو گوجه و نوع دیگر آن آلو، گونه های زیادی دارند و از گونه های مهم می توان به آلوی امریکایی (P.americana)، آلوی اروپایی (p.domestica) و آلوی شرقی (p.salicina ) اشاره کرد. میوه آلوهای امریکای شمالی دارای گوشت زرد طلایی با پوست خشن بوده و مقاوم به سرما می باشند. آلو های اروپایی از گونه های مهم آلو بشمار می آیند و برخی از ارقام آن برای مصرف خشکبار، کمپوت سازی و تازه خوری مورد مصرف قرار می گیرند. آلوهای شرقی که به آلوی ژاپنی نیز معروف هستند دارای میوه هایی با پوست خشن، مخروطی شکل و درختان این گونه آلوها سیخک فراوان تولید می کنند. انواع گوجه و آلو همچون سیب و آلبالو به سرمای شدید تا 35- درجه سانتی گراد مقاوم بوده و از درختان مناطق معتدل سرد بشمار می آیند. اما ارقام آلوهای شرقی به سرما مقاومت کمتری نشان می دهند. گل های گوجه و آلو قبل از برگ ها ظاهر می شوند. جوانه های بارور گوجه به صورت 3-2 عددی در جانب سیخک ها و شاخه های یک ساله قرار می گیرند. گوجه و آلو نیز دارای شاخه های کاذب می باشند. هر جوانه گل بین 1 تا 3 عدد گل حاصل می کند. برخی از ارقام آسیایی، امریکایی و اروپایی خودناسازگار بوده و به ارقام گرده دهنده نیاز دارند.
پوسیدگی قهوه ای در ارقام آلوهای امریکایی و اروپایی در مرحله گلدهی و رسیدن میوه و برای ارقام آسیایی در حین رسیدن میوه مشکل جدی ایجاد می کند. نیاز سرمایی جوانه های آلو و گوجه در حدود 1600-1000 ساعت بوده اما آلوهای شرقی نیز سرمایی کمتر نسبت به گونه های دیگر دارند و تحت تاثیر سرماهای دیررس بهاره نیز قرار می گیرند.
فاصله کشت ارقام مختلف گوجه و آلو بر روی پایه های بذری در حدود 6-5 متر می باشد. گوجه، خاک های لومی شنی را دوست دارد و بیشتر از بقیه میوه های هسته دار، خاک های سنگین و مرطوب را تحمل می کند. از پایه های مختلف برای تکثیر آلو استفاده می شود. در خاک های سنگین و مرطوب از پایه های بذری استفاده به عمل می آید. پایه های آلوی میروبالان نیز در در خاک های مرطوب مقاوم می باشند. در خاک های آهکی از پایه های GF557 (بادام×شلیل) و GF677 (بادام×هلو) استفاده می شود. در خاک های زهکشی شده از پایه های بذری هلو بویژه از نماگارد (Namaguarf) استفاده می شود. در خاک های خشک می توان از پایه بادام استفاده کرد اما احتمال ناسازگاری با گوجه را دارد. پایه زردآلو در خاک های آهکی و خشک که آلوده به نماتد هستند، قابل استفاده می باشد. اما در اکثر موارد پایه های زردآلو با گوجه ناسازگاری پیوندی نشان می دهند. شکل مناسب برای هدایت و پرورش گوجه و آلو جامی بوده و تا سن 12 سالگی نیاز به هرس ندارند. اما بعد از آن به دلیل تولید شاخه و برگ بیشتر که موجب تراکم در تاج می شوند، عمل هرس ضروری می باشد.


نهال آلو شابلون زود رس

کشور سازنده:کالیفرنیا
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اواسط شهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:پوست قرمز پررنگ با گوشتی زرد
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:۴*۴
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری :۱ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح:میوه ای شیرین وابدار

جهت خرید نهال آلو شابلون زود رس و اطلاع از قیمت نهال آلو شابلون زود رس  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو یلو اگ

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اوایل مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد پر رنگ
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری:۲ماه
نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری
توضیح: به شکل بیضی ،میوه ان شیرین و نزدیک به طعم زردالو

جهت خرید نهال آلو یلو اگ  و اطلاع از قیمت نهال آلو یلو اگ با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو هاوران

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اواسط شهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:زرد نارنجی
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۴*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری :۵ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: با وزنی حدود ۴۴گرم

جهت خرید نهال آلو هاوران و اطلاع از قیمت نهال آلو هاوران با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو لومبارد

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اوا خرمرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc20
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه: قرمز ارغوانی
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:۳*۴
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری:۱ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: بیضی شکل

جهت خرید نهال آلو لومبارد و اطلاع از قیمت نهال آلو لومبارد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو لری ان

کشور سازنده: ژاپن
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اواسط مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c40الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری :۸ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: گرده افشان الماس سیاه

جهت خرید نهال آلو لری ان و اطلاع از قیمت نهال آلو لری ان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو لاتیتیا

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:اوایل مهرماه
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:قرمز با زمینه زرد
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۴*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری :۶ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: میوه ای بیضی شکل با رنگ داخلی زرد و قرمز و اندازه متوسط

جهت خرید نهال آلو لاتیتیا  و اطلاع از قیمت نهال آلو لاتیتیا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو شابلون زود رس

کشور سازنده:ترکیه
عمر اقتصادی:۲۵
زمان رسیدن:مهرماه
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۴*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در هفته
انبارداری :۶ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: میوه متوسط گرد کمی پهن به رنگ سیاه،گرده افشان با گرده سانتروزا

جهت خرید نهال آلو شابلون زود رس و اطلاع از قیمت نهال آلو شابلون زود رس با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو کالیفرنیا

کشور سازنده:کالیفرنیا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:30الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:بنفش تیره مایل به سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :2ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح:مناسب ترین الو برای مناطق سردسیر،مقاومت زیاد به سرما و میوه ای بسیار درشت

جهت خرید نهال آلو کالیفرنیا و اطلاع از قیمت نهال آلو کالیفرنیا  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو قطره طلا

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواخر مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد طلایی
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری
توضیح: گرد و با طعمی بسیار شیرین

جهت خرید نهال آلو قطره طلا و اطلاع از قیمت نهال آلو قطره طلا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو غول پاییز

کشور سازنده: ژاپن
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c45الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:قرمز با زمینه زرد
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :8ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: گرده افشان سانتروا،میوه ای با گوشت سفت و خوش مزه

جهت خرید نهال آلو غول پاییز و اطلاع از قیمت نهال آلو غول پاییز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو شایرو

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواخر تیر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد مایل به قرمز
باردهی:از سال چهارم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری
توضیح: کمی کشیده کوچک و شیرین

جهت خرید نهال آلو شایرو و اطلاع از قیمت نهال آلو شایرو  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو سانتروزا-سانتریزه

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:پوست قرمز زرشکی با گوشتی قرمز
باردهی:از سال چهارم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :15روز
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح:ماندگاری خیلی کم و مقاومت کم در حمل و نقل

جهت خرید نهال آلو سانتروزا-سانتریزه و اطلاع از قیمت نهال آلو سانتروزا-سانتریزه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو زرد اراک

کشور سازنده:ایران
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد مایل به سبز
باردهی:از سال چهارم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :1ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: بسیار پر بار با ماندگاری کم

جهت خرید نهال آلو زرد اراک و اطلاع از قیمت نهال آلو زرد اراک با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو رین کلود(آلو سبز)

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد با زمینه سبز خالدار
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری –کمپوت سازی
توضیح: میوه این الو گرد وسفت وشیرین

جهت خرید نهال آلو رین کلود(آلو سبز) و اطلاع از قیمت نهال آلو رین کلود(آلو سبز) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو رویال بلک

کشور سازنده: ژاپن
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :6ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: به شکل کوزه ای با مدت انبار داری زیاد با گوشتی سفت و شیرین

جهت خرید نهال آلو رویال بلک و اطلاع از قیمت نهال آلو رویال بلک با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو دامسونز

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوا خرشهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه: ابی تیره
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری- کمپوت سازی
توضیح: بهترین الو برای مناطق سردسیر

جهت خرید نهال آلو دامسونز و اطلاع از قیمت نهال آلو دامسونز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو خشکباری

 کشور سازنده:اریران
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل شهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc20
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:ارغوانی مایل به ابی
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :1ماه
نوع مصرف:خشکباری
توضیح: مخصوص برگه می باشد.

جهت خرید نهال آلو خشکباری و اطلاع از قیمت نهال آلو خشکباری با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو خاکی – الو تو سرخ

کشور سازنده: کالیفرنیا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c35الیc40
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:5ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: مقاومت بسیار زیاد به سرما با پوستی مات و گوشتی قرمز شفاف وبا طعمی خوشمزه و شیرین

جهت خرید نهال آلو خاکی – الو تو سرخ و اطلاع از قیمت نهال آلو خاکی – الو تو سرخ با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو تنسگل

 کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل شهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه: زرد با گونه های قرمز
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری –کمپوت سازی
توضیح: شکل و اندازه الو زرد است اما با پوشش براق نیست و مانند هلو کرک دار است.طعم این الو رگه هایی از ترش و شیرین است.

جهت خرید نهال آلو تنسگل و اطلاع از قیمت نهال آلو تنسگل با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو تخم مرغی لواسان

کشور سازنده:ایران
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواخر مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:بنفش مایل به سیاه
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :1ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح:بار درشت با گوشت زرد

جهت خرید نهال آلو تخم مرغی لواسان و اطلاع از قیمت نهال آلو تخم مرغی لواسان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو بور بانک

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه: سبز با گونه های قرمز بزرگ
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:2ماه
نوع مصرف:تازه خوری –کمپوت سازی
توضیح: میوه ای با طعم شیرین که زیر مزه ترش دارد

جهت خرید نهال آلو بور بانک و اطلاع از قیمت نهال آلو بور بانک با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو بلک دیاموند

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواخر شهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:پوست سیا،گوشت قرمز ارغوانی
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:4*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :3ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: وزن میوه 46گرم،این نهال تو سرخ میباشد،میوه ای ابدار با رنگی خاص،باردهی با گرده افشان سانتروزا،معروف به الماس سیاه

جهت خرید نهال آلو بلک دیاموند و اطلاع از قیمت نهال آلو بلک دیاموند با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو بلاک استار

 کشور سازنده:کالیفرنیا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c35الیc40
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :5ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: باردهی با گرده افشان سانتروزا

جهت خرید نهال آلو بلاک استار و اطلاع از قیمت نهال آلو بلاک استار با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو بخارا (خرمایی)

کشور سازنده:ایران
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوا خرشهریور
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc35
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه: پوستی بنفش سیر و گوشتی سبز حنایی دارد.
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:4ماه
نوع مصرف:تازه خوری-خشکباری –کمپوت سازی
توضیح: میوه تخم مرغی بوده بهترین الو برای مناطق سردسیر

جهت خرید نهال آلو بخارا (خرمایی) و اطلاع از قیمت نهال آلو بخارا (خرمایی) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال آلو آنجلا

کشور سازنده: ژاپن
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اویل مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c35الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:بنفش مایل به سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :8ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: هسته جدا بوده و خیلی با دوام می باشد.این میوه ماندگاری بالایی در سردخانه دارد.بهترین نوع الو در بین ارقام الو است.این رقم الو برای اولین بار توسط نهالستان مهندس ارمین قاسمی تولید شده است

جهت خرید نهال آلو آنجلا و اطلاع از قیمت نهال آلو آنجلا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو زرد استنلی

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اوایل مهر
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c35الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:قرمز مایل به بنفش
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری :1ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح: در برابر سرما مقاوم ،پربار و گوشتی زرد

جهت خرید نهال آلو زرد استنلی و اطلاع از قیمت نهال آلو زرد استنلی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو اختری

کشور سازنده: کالیفرنیا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواسط مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c20الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان
رنگ میوه:بنفش مایل به سیاه
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:3*3
آبیاری:10 لیتر در هفته
انبارداری:5ماه
نوع مصرف:تازه خوری – خشکباری
توضیح: درختی با سرعت رشد بالا،میوه ای درشت بشکل گردبا گوشتی سفت و ابدار

جهت خرید نهال آلو اختری و اطلاع از قیمت نهال آلو اختری  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو بوراکا

 فروش انواع نهال آلو این رقم زودرس، مقاوم به شارکا، اندازه میوه متوسط و گرد، به رنگ بنفش مایل به سبز، گل دهی فراوان ، گوشت میوه به رنگ زرد و آبدار است. رقم تیمو کانکا. این رقم متوسط رس، مقاوم به ویروس شارکا، درخت بسیار قوی با تاج متراکم و عریض، میوه بزرگ و گرد، پوست به رنگ بنفش- آبی، گل دهی سنگین اسن. گوشت به رنگ زرد و آبدار بوده و در اواسط مرداد می رشد. رقم دیگر والریجا است. والریجا یک رقم آلوی زودرس و مناسب برای مصرف دسر است. درخت با قدرت و تراکم متوسط ، شکل تاج هرمی، زود به بار میرود و باردهی فراوان و منظمی دارد. میوه های بزرگ و گرد ف پوست به رنگ آبی تیره، گل دهی فراوان، گوشت سفت، آبدار و متمایل به سبز و بسیار ترد است. هسته با اندازه متوسط . آزاد و زودرس است. در شرایط صربستان در اواخر تیر می رسد.

جهت خرید نهال آلو بوراکا و اطلاع از قیمت نهال آلو بوراکا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو هانی رزا

خرید انواع نهال آلو ک رقم جدید آلوی ژاپنی با کیفیت بالا است. خصوصیات میوه آن بسیار مشابه رقم سلطان است. نیشیدا نیز یک رقم بومی ژاپنی است که دارای گوشت سفت و پوستی به رنگ ارغوان تیره است.

جهت خرید نهال آلو هانی رزا و اطلاع از قیمت نهال آلو هانی رزا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو کاکاک فروت فول

 هرس درخت آلو این رقم خود بارور است، اما گرده افشانی میزان تشکیل میوه را افزایش می دهد.

جهت خرید نهال آلو کاکاک فروت فول  و اطلاع از قیمت نهال آلو کاکاک فروت فول  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو آلینا

کوددهی درخت آلو از خصوصیات این رقم عبارت است از قدرت متوسط، نر عقیم، میوه ها در نیمه دوم مرداد می رسند. تولید خوب ، میوه بزرگ (45 گرم) ، مناسب برای تازه خوری و مصرف فرآوری و مناسب برای گسترش در شرایط رومانی است. رقم دیگر آندریا است که قدرت رشد متوسطی دارد. خود بارور بوده و میوه در نیمه دوم مرداد ماه می رشد. مقاوم به شارکا است. تولید خوبی دارد و میوه حدود 38-35 گرم وزن دارد. مناسب برای خشک کردن ( دارای 21 درصد ماده خشک ) است. مصرف رومیزی نیز دارد. رقم دیگر در این منطقه رقم برغان 17 است. این رقم قدرت رشد متوسط داشته و خود عقیم است. میوه ها در نیمه اول مرداد می ر سند و 40 تا 44 گرم وزن دارند. مناسب برای مصرف تازه خوری و فرآوری است. رقم تیتا قدرت رشد متوسط تا کم داشته و نر عقیم است. رسیدن میوه در اواخر تیر تا اوایل مرداد اتفاق می افتد؛ میوه گرد با میانگین 50 گرم است و بسیار مناسب برای تازه خوری است. رقم والسیان قدرت رشد متوسط تا زیاد دارد و نر عقیم است. میوه در اواخر تیر تا اوایل مرداد می رشد. تولید کم بوده و میوه بسیار بزرگ ( بیش از 75 گرم) است. این رقم مناسب برای تازه خوری است.

جهت خرید نهال آلو آلینا  و اطلاع از قیمت نهال آلو آلینا   با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو گرین گیج

 آفات و بیماریهای آلو این رقم اندازه کوچک تا متوسط دارد. عطر زیاد و طعم بسیار شیرینی دارد، بومی بلژیک بوده و متوسط نیاز سرمایی ان 600 باعث است. این رقم خود بارور است.

جهت خرید نهال آلو گرین گیج   و اطلاع از قیمت نهال آلو گرین گیج  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو کالیتا

 عمر درخت آلو این رقم یک آلوی ژاپنی بوده، شکوفایی گل تا 45 روز بعد از رقم شایرو رخ می دهد و تا 15 روز ادامه می یابد. گل ها خودناسازگارند و نیاز به یک گرده زا دارد. ارقام آنا (Ann)، فورلیا (Forlia)، ایتالین، رجینا (Regina)، کالیفرنیا (California) و اسپیت (Spyth) از جمله ارقام خشکباری ایتالیا به شمار می روند.

جهت خرید نهال آلو کالیتا  و اطلاع از قیمت نهال آلو کالیتا  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو ساحلی

نیاز آبی نهال آلو آلوی ساحلی (Prunus maritime) بومی ساحل شمالی آتلانتیک است ( از جزیره نیوزیلند تا کارولینای شمالی ). این درخت برای کنترل فرسایش بسیار مناسب بوده و در خاک های فقیر رشد می کند. همچنین به عنوان یک گیاه زینتی نیز به شماره می رود. از میوه آن در تهیه ژله استفاده می شود. به شکل درختچه ای است که تا ارتفاع 10 متر رشد می کند. دارای ریشه های جانبی ضخیم است که این ریشه ها بسیار گسترده اند. ریشه ها تا عمق خاک نفوذ می کنند. میوه در اواخر مرداد و شهریور می رسد. میوه به قطر 5/2 سانتی متر می رسد. رنگ میوه از قرمز، ارغوانی تا قرمز تیره متفاوت بوده و به ندرت زرد رنگ است.

جهت خرید نهال آلو ساحلی   و اطلاع از قیمت نهال آلو ساحلی  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو بلوفای

نیاز آبی درخت آلو در گروه آلو و گوجه های اروپایی قرار می گیرد که اهمیت تجاری دارند. میان رس بوده و نیاز به گرده زا ندارد. میوه تخم مرغی با اندازه درشت، هسته جدا ، رنگ پوست آبی و رنگ گوشت زرد است.

جهت خرید نهال آلو بلوفای و اطلاع از قیمت نهال آلو بلوفای با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو پرزیدنت

نهال آلو پایه رویشی دیر رس بوده و نیاز به گرده زا دارد. شکل میوه تخم مرغی با اندازه درشت و هسته جدا، رنگ پوست میوه ارغوانی ، رنگ گوشت زرد ، مصرف تازه خوری دارد.

جهت خرید نهال آلو پرزیدنت و اطلاع از قیمت نهال آلو پرزیدنت با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو سیمکا

خرید نهال آلو پایه رویشی از گروه آلوی ژاپنی است که در کالیفرنیا کشت می شود. میان رس ف عدم نیاز به گرده زا ، میوه قلبی شکل ، اندازه میوه درشت ، رنگ پوست آبی و رنگ گوشت زرد است.

جهت خرید نهال آلو سیمکا و اطلاع از قیمت نهال آلو سیمکا  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو فریر

قیمت نهال آلو پایه رویشی از گروه آلوهای ژاپنی که در کالیفرنیا رشد می شود. دیررس بوده و نیاز به گرده زا دارد، شکل میوه پهن – تخم مرغی است. میوه درشت با رنگ پوست سیاه و رنگ گوشت کهربائی است.

جهت خرید نهال آلو فریر و اطلاع از قیمت نهال آلو فریر با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال الو لارودا

فروش نهال آلو پایه رویشی این رقم یک آلوی ژاپنی بوده و شکوفایی گل ها 5-4 روز بعد از شایرو روی می دهد. و تا 15 روز ادامه می یابد. گل های آن خود ناسازگار بوده و بنابراین نیاز به گرده زای مناسب دارند.

جهت خرید نهال آلو لارودا و اطلاع از قیمت نهال آلو لارودا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.

آلو پاکوتاه-انواع آلو پا کوتاه-خرید نهال آلو پاکوتاه-فروش نهال آلو پاکوتاه-ارقام آلو پاکوتاه-اسم انواع آلو-انواع آلو-لیست قیمت انواع نهال آلو-فروش نهال اصلاح شده آلو-خرید نهال اصلاح شده آلو-فروش نهال آلو در تهران-فروش نهال آلو در کرج-فروش نهال اصلاح شده آلو در تهران-فروش نهال اصلاح شده آلو در کرج-ارقام نهال آلو-فروش نهال آلو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت آلو-بهترین نوع آلو-درخت آلو-فروش نهال سایز بزرگ آلو-فروش نهال بن دار آلو-فروش درخت آلو-خرید نهال سایز بزرگ آلو-خرید نهال بن دار آلو-خرید درخت آلو-نهالستان آلو-مرکز فروش نهال آلو-پرورش نهال آلو-فاصله کاشت درخت آلو-زمان هرس درخت آلو -پرورش درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-نگهداری درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-قلمه زدن درخت آلو-انواع آلو در ایران-نحوه نگهداری درخت آلو-کاشت هسته آلو-درخت آلو زینتی--قیمت آلو-قیمت نهال آلو-آلو و لاغری-نهال آلو شناسنامه دار-تکثیر درخت آلو-فصل برداشت آلو-نحوه کاشت درخت آلو-روش کاشت درخت آلو-درخت آلو-درخت آلو-آموزش پیوند زدن درخت آلو- هرس درخت آلو-سمپاشی درخت آلو-بیماریهای درخت آلو-نگهداری درخت آلو-تقویت درخت آلو-عمر درخت آلو-باغ آلو-کاشت آلو در خانه-زمان کاشت نهال آلو-احداث باغ آلو-قیمت آلو-نهال آلو-خرید نهال آلو-ارقام نهال آلو-شکوفه درخت آلو-علت ریزش میوه آلو-فاصله کاشت درخت آلو-عکس درخت آلو-میزان باردهی درخت آلو-ارتفاع درخت آلو-بذر آلو- آلو -نهال آلو -نهال1ساله یکساله آلو -نهال 2ساله دوساله آلو -نهال 3ساله سه ساله آلو -روش کاشت نهال آلو -خواص آلو -خواص هسته آلو -ارقام آلو -ارقام تجاری آلو -فروش نهال آلو -خرید نهال آلو -انواع نهال آلو -بهترین رقم آلو -فروش بذر آلو -خرید بذر آلو -بهترین نوع نهال آلو -قیمت نهال آلو -پرورش آلو -تکثیر درخت آلو -نهال آلو پاکوتاه-انواع آلو پا کوتاه-خرید نهال آلو پاکوتاه-فروش نهال آلو پاکوتاه-ارقام آلو پاکوتاه-اسم انواع آلو -انواع آلو -لیست قیمت انواع نهال آلو -فروش نهال اصلاح شده آلو -خرید نهال اصلاح شده آلو -فروش نهال آلو در تهران-فروش نهال آلو در کرج-فروش نهال اصلاح شده آلو در تهران-فروش نهال اصلاح شده آلو در کرج-ارقام نهال آلو -فروش نهال آلو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت آلو -بهترین نوع آلو -درخت آلو -فروش نهال سایز بزرگ آلو -فروش نهال بن دار آلو -فروش درخت آلو -خرید نهال سایز بزرگ آلو -خرید نهال بن دار آلو -خرید درخت آلو -نهالستان آلو -مرکز فروش نهال آلو -پرورش نهال آلو -فاصله کاشت درخت آلو -زمان هرس درخت آلو -پرورش درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو -نگهداری درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو -قلمه زدن درخت آلو -انواع آلو در ایران-نحوه نگهداری درخت آلو -کاشت هسته آلو -درخت آلو زینتی--قیمت آلو -قیمت نهال آلو - آلو و لاغری-نهال آلو شناسنامه دار-تکثیر درخت آلو -فصل برداشت آلو -نحوه کاشت درخت آلو -روش کاشت درخت آلو -درخت آلو -آموزش پیوند زدن درخت آلو - هرس درخت آلو -سمپاشی درخت آلو -بیماریهای درخت آلو -نگهداری درخت آلو -تقویت درخت آلو -عمر درخت آلو -باغ آلو -کاشت آلو در خانه-زمان کاشت نهال آلو -احداث باغ آلو -قیمت آلو -نهال آلو -خرید نهال آلو -ارقام نهال آلو -شکوفه درخت آلو -علت ریزش میوه آلو -فاصله کاشت درخت آلو -عکس درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -ارتفاع درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -بهترین زمان کاشت نهال آلو -میزان باردهی درخت آلو -آبیاری درخت آلو -نام انواع آلو -بهترین نهال آلو -قیمت نهال آلو پیوندی-مشخصات آلو پیوندی-قیمت نهال آلو -فروش نهال آلو -درخت آلو دیرگل-کاشت دانه آلو -کاشت درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -انواع درخت آلو -قیمت نهال آلو اصلاح شده- آلو میوه کدام فصل است-قیمت آلو خشک-انواع نهال آلو در ایران-قیمت نهال آلو -نهال ز آلو دیم-فروش نهال آلو دیم-خرید نهال آلو دیم-انواع نهال آلو دیم-فروش نهال آلو -باغ آلو -قیمت نهال آلو -قیمت نهال آلو -روش تکثیر درخت آلو -انواع درخت آلو -آفات درخت آلو -درخت آلو کوهی-نام میوه درخت آلو -درخت آلو در جدول-عمر درخت آلو - آلو - آلو -نوعی آلو درشت در جدول-

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام